Vattenfall Services köper installationsföretag

Dalenbergs El

Den 1 juli 2018 övergick ägandet av Dalenbergs El & Maskinteknik till Vattenfall Services.

Vattenfall Services har en stark marknadsposition och tydliga tjänsteerbjudanden för högspänningsarbeten men även för belysningsarbeten och kundnära arbeten kopplade till nätanslutningar, elmätare och installation av ladd-utrustning.

Köpet av Dalenbergs El & Maskinteknik i Skene stärker Vattenfall Services position för lågspänningsuppdrag och ger konkurrensfördelar när kund efter-frågar arbeten för både hög- och lågspänning.

– Syftet med förvärvet är att stärka Vattenfall Services kompetens och kapacitet inom installations- och lågspänningsområdet vilket ligger helt i linje med vår strategi för lönsam tillväxt. Jag ser fram emot att få del av Dalenbergs gedigna erfarenhet och kompetens inom installationsarbeten men även att kunna bidra med våra resurser, säger Fredrik Holmgren, vd Vattenfall Services Nordic AB.

För att säkra fortsatt verksamhet och utveckling ska tidigare ägare Sven Dalenberg och Jari Jokisalo fortsätta arbeta i företaget.

– I och med försäljningen får vårt företag tillgång till Vattenfall Services kompetens och resurser vilket gör att vi kan räkna på fler och större uppdrag, säger Sven Dalenberg och Jari Jokisalo, tidigare ägare till Dalenbergs El & Maskinteknik AB.

I Vattenfall Services organisation blir Dalenbergs El & Maskinteknik en samlad avdelning inom affärsområdet Installationstjänster.

Rådgivare i affären för säljarna var Håkan Rydin, Företagsförmedlingen i samarbete med Swedbank.

Håkan Rydin

För mer information kontakta:

Håkan Rydin
hakan.rydin@swedbankff.se
073-443 40 99

Fler nyheter