Västra Hamnen Företagsutveckling AB har förvärvat Motivera CRS AB

Företagsförmedlingen har slutfört försäljningsprocess av bolaget Motivera CRS AB. Ett livsverk som under ledning av entreprenören Christer Dahlberg byggts upp under drygt 20 år får ny stark ägare för fortsatt utveckling och tillväxt.

Motivera CRS AB har ett 30-tal medarbetare och är marknadsledare i Sverige inom ”certifierad utbildning” för bl.a. maskinutbildningar, arbetsmiljö, säkerhet och gröna arbeten. Bolaget har kontor och/eller utbildningslokaler i de flesta större städer i Sverige och har många av Sveriges största företag och organisationer som kunder.

Grundare Christer Dahlberg arbetar kvar i Bolaget ytterligare en tid under överlämningen till de nya ägarna. Verksamheten avser fortsätta drivas på inslagen väg med tillväxt inom digitala format och möjliga förvärv i kategorin.

Christer Dahlberg´s ledord, respekt och flexibilitet, genomsyrar hela verksamheten och dessa kriterier har också varit viktiga vid valet av ny ägare.

Företagsförmedlingen med Jonas Hultgren och Andreas Arnewid har varit säljarens rådgivare genom hela försäljningsprocessen.

För mer information, kontakta:

Andreas Arnewid
andreas.arnewid@ffkf.se
+46 (0)73-448 61 03

 

Jonas Hultgren
jonas.hultgren@ffkf.se
+46 (0)73-941 47 60

 

Fler nyheter