Remagruppen har förvärvat PSI Service AB

Remagruppen har förvärvat PSI Service AB, en ledande aktör inom specialisttjänster och rengöring av fastigheter med kunder inom främst den offentliga sektorn i och runt Storgöteborg.

Bolaget har drygt 20 medarbetare med mångårig erfarenhet från klottersanering och fasadtvätt som i kombination med mobila saneringsenheter kan erbjuda ett brett utbud av högkvalitativa och kundanpassade tjänster. Bolaget omsättning uppgår till ca 30 mkr med mycket god lönsamhet.

Remagruppen är en ledande svensk helhetsleverantör av fastighetstjänster som främst vårdar och underhåller fastigheters yttre skals olika beståndsdelar. Kunderna består huvudsakligen av privata och kommunala fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, byggbolag, villaägare och bostadsrättsföreningar.

”Trägen vinner!” är ett talesätt som passar in på framgångsrika entreprenörer och bakom PSI finns verkligen en sådan entreprenör.

Företagsförmedlingen, genom Andreas Arnewid och Jonas Hultgren, var delaktiga som säljarens rådgivare i processen.

För mer information, kontakta:

Andreas Arnewid
andreas.arnewid@ffkf.se
+46 (0)73-448 61 03

 

Jonas Hultgren
jonas.hultgren@ffkf.se
+46 (0)73-941 47 60

Fler nyheter