Johan Martinsson är ny ordförande för Företagsförmedlingen och Kommersiella fastigheter

Johan Martinsson har utsetts till ny styrelseordförande i moderbolaget Masterfran som äger och driver rådgivning och mäkleriverksamhet under varumärkena Företagsförmedlingen och Kommersiella fastigheter. Verksamheten var tidigare en del av Swedbank men är sedan 2015 en fristående, rikstäckande kedja som är marknadsledande inom respektive affärsområde vilket innebär målgruppen företag och kommersiella fastigheter med ett transaktionsvärde på mellan 10 och 200 miljoner kronor. – Med Johan Martinsson får vi en erfaren och drivande styrelseordförande som kan hjälpa oss att ta nästa steg för att växa och göra fler och större affärer inom både Företagsförmedling och Kommersiella Fastigheter över hela Sverige, säger Thor Bergenholtz, verksamhetsansvarig och huvudägare i Masterfran.

Johan Martinsson är idag vd för intresseorganisationen Svenska Franchise Föreningen och dessutom ledamot i den internationella juryn för Global Franchise Awards, det största och viktigaste internationella evenemanget för att varje år hylla de företag och organisationer som bäst utvecklat franchising globalt. Han är även vd för managementkonsulterna Madicon och har tidigare bland annat varit vd för Mäklarhuset och affärsutvecklingschef på BlueStep Bank.

– Vi är glada över att Johan Martinsson har accepterat att leda våra båda affärsområden framåt. Han har rätt kompetens och erfarenhet för att stödja den operativa verksamheten i de båda bolagen. Genom sitt tydliga och kommunikativa ledarskap är jag övertygad om att han kan skapa det engagemang och den struktur som krävs för att öka vår omsättning till 200 miljoner kronor inom några år.

Företagsförmedlingen och Kommersiella fastigheter har historiskt ett nära samarbete med Swedbank och har idag ett 50-tal medarbetare över hela Sverige som varje år genomför ett 100-tal affärer inom företagsförmedling och kommersiella fastigheter. De båda organisationerna är idag uppbyggda med franchise som affärsmodell vilket är en vanlig affärsmodell för att utöka och expandera en verksamhet.

– Johan Martinssons mångåriga erfarenhet från franchiseorganisationer i kombination med hans erfarenheter från mäkleri och internationell verksamhet blir betydelsefulla när vi nu ska utveckla våra båda affärsområden. Han tar med sig nya idéer utifrån som hjälper oss att växa och bli ännu bättre som mäklare, avslutar Thor Bergenholtz.

En rationell och effektiv transaktionsverksamhet är enligt Johan Martinsson en förutsättning för att svenskt näringsliv ska fortsätta att växa och utvecklas. Han pekar särskilt på behovet av att lönsamma och framgångsrika företag kan leva vidare när grundare och ägare väljer att ta ett steg tillbaka eller vidareutveckla sina verksamheter med hjälp av externa partners.

– Små och medelstora företag är själva ryggraden inom svenskt näringsliv. Som mäklare av företag och kommersiella fastigheter underlättar vi för fina företag och kommersiella fastigheter att få nya ägare som kan driva utvecklingen vidare. Jag ser mäkleri inom dessa båda affärsområden som en samhällsnyttig verksamhet som bidrar till att skapa arbetstillfällen och för samman säljare med rätt köpare vilket skapar tillväxt i marknaden, säger Johan Martinsson.

Som nytillträdd ordförande är den första och viktigaste uppgiften att träffa medarbetarna och lära känna organisationen.

– Jag känner en stor ödmjukhet inför all den kompetens som finns i de här båda affärsområdena och ser fram emot att träffa och lära känna alla medarbetare. Det är tillsammans med alla medarbetare som vi kan skapa en hållbar förändring och utveckla verksamheten för att bibehålla vår position på marknaden och ta ytterligare marknadsandelar, säger Johan Martinsson.


För mer information:

Thor Bergenholtz
Verksamhetsansvarig och huvudägare i Masterfran AB
Tel: 070- 364 14 10      E-post: thor.bergenholtz@ffkf.se

Johan Martinsson
Styrelseordförande i Masterfran AB
Tel: 070- 893 66 50     E-post: johan.martinsson@ffkf.se

 

Fler nyheter