Eleda Infra Services Group har ingått avtal om förvärv av Gatu och Väg Väst AB.

Eleda Infra Services Group (“Eleda”) har ingått avtal om förvärv av Gatu och Väg Väst AB (”GVV”). Gatu och Väg Väst AB:s ledningsgrupp kommer att fortsätta i sina respektive operativa roller och bli delägare i Eleda.

GVV bedriver entreprenadverksamhet inom anläggningssektorn, i huvudsak i sydvästra Sverige, och är idag ett ledande företag inom betongunderhållsarbeten på broar, kraftverk, hamnanläggningar, parkerings-däck samt andra konstruktioner. Omsättningen har uppgått till ca 240 mkr på årsbasis och bolaget har i dagsläget ca 70 medarbetare varav 45 i Göteborg och 25 i Halmstad.

Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 2 300 medarbetare och en omsättning om knappt 8 miljarder kronor 2020. Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen.

”GVV är ett lönsamt och växande bolag med starka kundrelationer och hög kompetens inom sitt marknadsområde. Förvärven innebär att Eledas position som det ledande infrastrukturföretaget i Norden förstärks ytterligare”, säger Johan Halvardsson, koncernchef på Eleda.

”För GVV känns Eleda som rätt bolag och jag är övertygad om att affären kommer gagna bolagets fortsatta utveckling och säkerställa stabilitet inför framtiden.”, säger Per Svensson VD för GVV.

Förvärvet av GVV är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Rådgivare i affären för GVV var:

Andreas Arnewid
andreas.arnewid@ffkf.se
+46 (0)73-448 61 03

 

Jonas Hultgren
jonas.hultgren@ffkf.se
+46 (0)73-941 47 60

Fler nyheter