Infrea är ny ägare till framgångsrika Tälje Mark AB

Infrea är ny ägare till framgångsrika Tälje Mark AB

Via en strukturerad affär har INFREA AB gått in som ny delägare i Tälje Mark AB.

INFREA investerar i bolag och engagerar sig aktivt i bolagets utveckling inom bland annat Infrastruktur. Affärsområdena är Mark och Anläggning, VA (vatten och avlopp) och Brandskydd. En viktig parameter i samtliga förvärv är att bolagen delar Infreas syn på entreprenörskap samt har drivet och viljan att fortsätta utvecklas.

Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Tälje Mark är totalentreprenör inom mark-, betong- och anläggningsarbeten. Huvuddelen av uppdragen kommer från bostadsföretag, kommunala bolag samt industri och omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning ända fram till finplanering av nya bostads-kvarters mark- och trädgårdsytor.

I samband med affären kommer Bolagets tidigare ägare fortsatt äga 30 procent samt vara operativa i driften av Tälje Mark.

Tälje Marks VD Anders Henlöv är mycket nöjd över att få INFREA som delägare; ”Vi har letat efter en partner en tid och är nu väldigt glada över att ha hittat INFREA som med sin filosofi om långsiktigt ägande och entreprenörskap kan hjälpa oss att utvecklas. Vi ser verkligen fram emot att få utveckla Tälje Mark vidare i samarbete med INFREA. För mig och övriga ägare är detta en mycket bra affär och jag uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av säljprocessen som Swedbank Företagsförmedling hjälpt oss med. Carl Erik Sars och David Hedlund förstod vår situation och vad vi sökte. Deras hantering av processen möjliggjorde att vi kunde fokusera på den dagliga driften vilket resulterat i bästa möjliga utfall. Det har varit ett mycket bra samarbete.

INFREAS VD Tony Andersson kommenterar affären så här;

Vi är mycket nöjda med att genomföra denna affär. Tälje Mark är ett fint och välskött bolag med utvecklingspotential och vi har fått ett gott intryck av ledningen och kulturen i bolaget. INFREA har gedigen erfarenhet av branschen och vi tror oss tillsammans med ledning och anställda kunna utveckla bolaget till en ledande aktör i Stockholm/Mälardalen. Genomförandet av affären har gått smidigt och vi som köpare tycker samarbetet med Swedbank Företagsförmedling har fungerat utmärkt. Processen har löpt på bra, varit välstrukturerad och fokuserat på affärens genomförande.

”Vi är glada att i detta fall kunnat bidra till en konstruktiv affärslösning som fungerar bra för bägge parter. Tack vare köparens och säljarens pragmatiska inställning och fokus på genomförande så kunde processen slutföras enligt uppställda mål.” kommenterar Carl Erik Sars och David Hedlund, rådgivare på Företagsförmeldingen.

Från vänster: David Hedlund (Swb FF), Tony Andersson (INFREA), Christina Sand (Tälje Mark), Anders Henlöv (Tälje Mark), Fredrik Olsson (Tälje Mark), Lars Solin (INFREA), Carl Erik Sars (Swb FF)

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button