Ny ägarstruktur i Elcommunication Sweden AB

Ny ägarstruktur i Elcommunication Sweden AB

Via en strukturerad affär har ELCOM fått en ny majoritetsägare, Storskogen 3 Invest AB.

Storskogen är ett privat investmentbolag som investerar i utvecklingsbara företag med bevisade affärsmodeller. Storskogen är långsiktiga när de förvärvar bolag och stöttar bolagens utveckling. Storskogen ser ingen bortre gräns för sitt ägande, utan planerar att äga bolagen för evigt. Gemensamma drag hos Storskogens bolag är fokus på god lönsamhet, stabila kassaflöden och en stark position inom sin nisch.

Storskogen består idag av en diversifierad bolagsportfölj om 36 fristående företag med en samlad omsättning på ca 6 miljarder kronor

Elcom ett ledande företag för elinstallationstjänster inom EL – IT – SÄKERHET. Bolagets kunder utgörs av både mindre och större företag, organisationer, landsting och kommuner som eftersträvar det helhetsansvar som bolaget erbjuder.

I samband med affären kvarstår de tidigare ägarna som minoritetsägare i bolaget.

Elcoms VD Örjan Nilsson ser fram emot att få Storskogen som aktiva ägare; ”-Elcom har haft en stark utveckling de senaste åren och vi ser fortsatt mycket ljust på framtiden. Vi och Storskogen har samma syn på marknaden och nu kommer vi tillsammans kunna dra nytta av den affärskultur och det kunnande vi har byggt upp inom Elcom. Vi sökte en ny storägare som kan hjälpa oss att hantera den tillväxtagenda bolaget har. För mig och övriga ägare är detta en mycket bra affär och jag uppskattar den smidiga och professionella hanteringen av säljprocessen som Företagsförmedlingen hjälpt oss med. Carl Erik Sars och David Hedlund förstod vår situation och vad vi sökte. Deras hantering av processen möjliggjorde att vi kunde fokusera på den dagliga driften vilket resulterat i bästa möjliga utfall. Det har varit ett mycket bra samarbete.”

Storskogens Peter Ahlgren kommenterar affären så här;

”Vi är mycket nöjda med att genomföra denna affär. Elcom är ett fint och välskött bolag med utvecklingspotential och vi har fått ett gott intryck av ledningen och kulturen i bolaget. Elcom har gedigen erfarenhet av branschen och vi tror oss tillsammans med ledning och anställda kunna utveckla bolaget till en ledande aktör på marknaden för elinstallationer. Genomförandet av affären har gått smidigt och vi som köpare tycker samarbetet med Företagsförmedlingen har fungerat utmärkt. Processen har löpt på bra, varit välstrukturerad och fokuserat på affärens genomförande”.

Vi är glada att i detta fall kunnat bidra till en konstruktiv affärslösning som fungerar bra för bägge parter. Tack vare köparens och säljarens pragmatiska inställning och fokus på genomförande så kunde processen slutföras enligt uppställda mål.” kommenterar David Hedlund och Carl Erik Sars, projektledare på Företagsförmedlingen.

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button