Northpower Stålhallar har fått en ny ägare i Tisenhult

Northpower Stålhallar har fått en ny ägare i Tisenhult

Bransch:

Tisenhult-gruppen AB har förvärvat 80 procent av aktierna i Northpower Stålhallar AB.

Northpower Stålhallar är en ledande leverantör av isolerade stålhallar och omsätter cirka 200 miljoner. Tisenhult-gruppen investerar i och utvecklar företag med ledande positioner inom unika nischer.

Företagsförmedlingen i Stockholm fick förtroendet att vara säljarnas rådgivare i överlåtelseprocessen. Ansvarig projektledare Jesper Georgii-Hemming konstaterar att eftersom både säljar- och köparsidan var mycket professionell genom hela processen blev det en mönstergill affär.

> Läs mer i Northpower Stålhallars och Tisenhult-gruppens pressmeddelande

Niklas Granström och Dan Jonsson från Northpower Stålhallar med Anders Börjesson, Fredrik Börjesson och Malin Nordesjö från Tisenhult-gruppen

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button