Nordisk Bergteknik har förvärvat samtliga aktier i Prospekteringsteknik i Norrland AB

Nordisk Bergteknik har förvärvat samtliga aktier i Prospekteringsteknik i Norrland AB

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik har förvärvat markundersökningsföretaget Prospekteringsteknik i Norrland AB (”Protek”) i Skellefteå. Genom förvärvet stärker Nordisk Bergteknik sin närvaro på marknaden med tjänster för prospekteringsindustrin.

Protek är en av Sveriges ledande aktörer inom kvalificerade geotekniska undersökningar för kunder inom prospekteringsindustrin. Bolaget har en bred maskinpark och kan bland annat utföra geologiska undersökningar på upp till 2 500 meters djup samt tillhandahålla riggar som kan transporteras med helikopterlyft till särskilt otillgängliga områden.

Företaget är med sina 20 år i branschen och över 135 anställda väletablerade på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Skellefteå i Västerbotten och verksamheten omsätter ca 140 miljoner kronor.

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Ägaren till Nordisk Bergteknik är, Pegroco, är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

-Processen med den slutliga köparen gick mycket smidigt då denne är professionell och har professionella rådgivare både när det gäller advokater och ekonomer, säger ansvarig mäklare Jan Holmstedt.

-Cirkeln har på något sätt slutits i denna affär. Jag mäklade två av de bolag som är grunden till Prospekteringsteknik för ca 10-12 år sedan, där jag företrädde de dåvarande säljarna. Nu fick jag förtroendet att representera köparen av de två bolagen och vara behjälplig när han skulle sälja, avslutar Jan Holmstedt. 

-Företagsförmedlingen har varit en aktiv partner under bolagets uppbyggnad med bl.a. företagsförvärv och nu även när ett ägarskifte stod inför dörren. Deras erfarenhet och kunskap har bidragit till att både köparens och säljaren perspektiv har tillgodosetts på ett professionellt sätt, säger Freddy Flodman VD och ägare.

Rådgivare i affären för Prospekteringsteknik i Norrland AB var Jan Holmstedt, Företagsförmedlingen.

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button