Nischat byggserviceföretag med god lönsamhet

Region: Stockholm

Omsättning: 45-50 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett unikt företag specialiserade inom produktion av specialbeställda projekt där Bolagets spetskompetens är efterfrågad. Bolagets unika spetskompetens och upparbetade erfarenhet inom flera byggtekniska områden har även bidragit till en bred projektportfölj för premiumbyggnationer, dvs renoveringar, ny- och ombyggnation av exklusiva objekt.

Verksamhet

Bolaget verkar i två affärsområden – dels hela den marknad som har behov av Bolagets unika spetskompetens. Inom denna nisch är Bolaget den absolut ledande leverantören i Norden med goda tillväxtmöjligheter. Bland uppdragsgivarna återfinns företag, offentliga aktörer samt privatpersoner.

Det andra affärsområdet utgörs av premiumbyggnationer för företag och privatpersoner som ställer extra höga krav på utformning, installation och finish av bostäder eller kontor.

Beställ PM

Marknad

Geografiskt har Bolaget möjlighet att agera i hela Norden men i dagsläget utförs ca 90 % av projekten i Stockholmsregionen. Den höga efterfrågan har lett till att Bolaget tills vidare valt att tacka nej till nya projekt i övriga landet/Norden. Marknaden är mycket god och Bolaget erhåller flertalet intressanta förfrågningar. Fler kunder och fler referenser har resulterat i fler förfrågningar.

Bolaget ser stor potential att växa på ett större geografiskt område inom sin kärnkompetens där återkommande intresse har visats från flera europeiska länder, de nordiska grannländerna och i synnerhet från Sveriges alla delar.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget är ledande i Norden inom sin nisch.
  • Bolaget har spetskompetens inom sitt område.
  • Bolaget har mycket gott renommé och ett inarbetat namn i branschen.
företagsförmedlningen

Ekonomi

Siffrorna till höger är avrundade av anonymitetsskäl.

För det senaste redovisade året uppgick Bolagets omsättning till drygt 40 mkr med en EBIT-marginal kring 15%.

Under året 20/21 har Bolaget haft fortsatt hög förfrågan inom sitt kärnområde och många genomförda projekt i olika storlek, parallellt med ett par större premiumbyggprojekt.

Prognosen för sista kvartalet ser mycket positiv ut med flera inplanerade projekt som sträcker sig över våren, sommaren och en bra bit in på hösten. Nyrekrytering av erfarna platschefer/hantverkare görs löpande för att dels öka kapaciteten samt dels säkra tillgång till behörigheter inom efterfrågade kunskapsområden.

Nyckeltal (mkr)

Omsättning

EBIT

EBIT %

2020-06

40,0

6,0

15 %

2021-06

45,0

6,5

15 %

P2022-06

50,0

7,5

15 %

Ditt team

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button