Markbyggarna i Skellefteå har förvärvats av Aktiebolaget LM-Transport

Markbyggarna i Skellefteå har förvärvats av Aktiebolaget LM-Transport

Den 17 december tecknade Aktiebolaget LM-Transport avtal gällande förvärv av samtliga aktier i Markbyggarna i Skellefteå, verksamma inom markanläggning med fokus på kabelförläggning.  Företagsförmedlingen, genom Jan Holmstedt och Nicklas Pohjanen, var säljarens rådgivare i försäljningsprocessen.

Markbyggarna i Skellefteå AB utför i huvudsak markarbeten med kabelförläggning samt övriga mark- och anläggningsarbeten. Bolagets geografiska marknad omfattar främst Västerbotten och i synnerhet Skellefteåregionen. Marknaden och efterfrågan på bolagets tjänster är stark. Skellefteå har allmänt haft en stor expansion under de senaste åren med mycket nya byggprojekt samt etablering av batterifabriken Northvolt. Bolagets omsättning uppgår till ca 29 Mkr med EBIT på 4,5 Mkr. Personalstyrkan består av åtta anställda maskinförare och anläggningsarbetare.

AB LM-Transport, med ägarna Storskogen, tillhandahåller transporttjänster inom främst transport av färdig betong och ballastmaterial med specialfordon. De erbjuder även ett brett utbud av andra tjänster bestående av åkeriverksamhet, mark och trädgårdsarbeten, vatten och avloppsarbeten, schakt- och grundarbeten, snöröjning samt stensättning och plattläggning. Markbyggarna är ett tilläggsförvärv till LM Transport, en del av företags-gruppen Södra Infragruppen, (”SISAB”). Förvärvet av Markbyggarna i Skellefteå stärker och kompletterar LM Transports tjänster i Västerbotten.

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button