Lönsamt & stabilt företag med specialtillstånd inom bud- och distributionstransport

Lönsamt & stabilt företag med specialtillstånd inom bud- och distributionstransport

Region: Stockholm

Omsättning: 40-60 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla en mångårig och stabil verksamhet med högkvalitativa, flexibla och effektiva tjänster inom bud- och distributionstransport samt viss lagerhållning. Transporterna anpassas efter kundernas önskemål och behov, oavsett om det gäller standardleverans eller dedikerad transport. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 54 Mkr med en EBIT-marginal på ca 11 %.

Beställ PM

Efter vår granskining av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolagets huvudsakliga upptagningsområde är leveranser till och från Arlanda, Stockholm, Uppsala samt Mälarregionen. Bolaget erbjuder även sina tjänster över hela landet och samt utanför Sveriges gränser, enligt behov och önskemål. Bolaget utför uppdrag åt de flesta större flygspeditörerna i regionen samt Göteborg och Malmö, och har även avtal med en kommun genom LOU.

Bolaget har verksamhetstillstånd för transport av flygrelaterat gods inom internationellt flygplatsområde. Bolaget åtar sig även att utföra ADR- och GDP transporter, tempererade transporter och kan även ompacka och lagra gods. Bolaget har en bred och modern fordonsflotta med GPS-styrning på samtliga fordon.

Bolaget har i dagsläget ett 20-tal anställda med arbetsuppgifter inom trafikledning och kontor, terminalarbete samt  chaufförer. Bolaget har även tillgång till ett antal medarbetare som kan anlitas vid behov.

Verksamheten bedrivs från, för verksamheten, strategisk belägna lokaler. Fastigheten kan ingå som en del av försäljningen.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har en personlig och flexibel organisation, är lösningsorienterad med stort fokus på kundernas önskemål och behov.
  • Bolaget har verksamhetstillstånd gällande för transport av flygrelaterat gods inom internationellt flygplatsområde
  • Samtliga fast anställda chaufförer har utbildning att transportera Farligt gods på väg enligt ADR 1.3. Därtill har vissa nyckelpersoner även utbildning att transportera övriga klasser av farligt gods, t ex radioaktivt och explosivt i begränsad mängd samt GDP.
  • Verksamheten har en hög stabil lönsamhet med mycket lång historik.
  • Bolaget har byggt upp personliga relationer med sina kunder.
  • Bolaget har en mycket hög kundnöjdhet enligt en utförd enkätundersökning.
företagsförmedlningen

Ditt team

Sofia Beuschel

Affärsstöd

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button