Ledande mark- och anläggningsbolag med stabil kundbas

Region: Stockholm

Omsättning: 48-80 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att hitta nya ägare till en medelstor entreprenadverksamhet med en stark marknadsposition belägen i norra Stor-Stockholm. Försäljningen har i genomsnitt vuxit med ca 33 % de senaste fyra åren med god lönsamhet.

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda anläggningsentreprenader för alla typer av markentreprenader inom väg, grundläggning, vatten & avlopp samt dränering. Bolaget har en egen modern maskinpark med egna erfarna, kunniga och drivna förare/maskinister.

Beställ PM

Kunder

Med bas i norra Stor-Stockholm utförs uppdragen åt bygg- och industrisektor samt kommunala uppdragsgivaren och gäller det mesta inom infrastruktur såsom VA-arbeten, gator och vägarbeten.

Marknad

Bolagets marknad är under expansion och efterfrågan på Bolagets tjänster är hög. Bolaget har god förankring i regionen och upplever en stabil tillväxt.

företagsförmedlningen

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget växer stabilt med hög lönsamhet. Förutsättningar att ta ytterligare marknadsandelar är god.
  • Bolaget har större samarbetsavtal som ger relativt förutsägbara intäkter.
  • Bolaget har byggt upp goda relationer med kunder och leverantörer vilket bidragit till att de har återkommande kunder och mer förfrågningar än de kan hantera. Det resulterar i en god orderstock som kommer ge stabilitet och lönsamhet i verksamheten framgent.

Ekonomi

Nedanstående siffror är avrundade av anonymitetsskäl.

Nyckeltal (mkr)

Omsättning

EBIT

EBIT %

P2022-12

60,0

9,0

15 %

2021-12

52,0

4,0

8 %

2020-12

45,0

12,0

26 %

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button