Verkstadsföretag specialiserat inom precisionsslipning & svarvning

Region: Stockholm

Bransch:

Omsättning: 20-30 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett specialiserat verkstadsföretag inom precisionsslipning och svarvning belägen i mellersta Sverige. Bearbetningen sker i CNC-styrda slipmaskiner och robotceller. Omsättningen per 2022 bedöms uppgå till ca 27 Mkr med ett EBIT på ca 2,2 Mkr.

Verksamhet

Precisionsslipning och svarvning sker vanligtvis av järn och stål som kunden tillhandahåller. Genom åren har Bolaget tillverkat ett stort antal precisionsslipade produkter och detaljer för verkstads- och tillverkningsindustrin, bl.a. som underleverantör till bilindustrin.

Beställ PM

Marknad

Bolagets geografiska marknad omfattar hela Sverige. Med en kombination av moderna maskiner och kompetenta medarbetare har bolaget byggt upp en trygg och trogen kundbas. Det finns en stor efterfråga på tjänsterna som inte ser ut att avta.

Medarbetare

Bolaget har i dagsläget 15 anställda exkl. ägarna. Personalens yrkeskompetens är bolagets viktigaste resurs. Samtliga medarbetare är flexibla och kan variera mellan de olika arbets-uppgifterna även om vissa är experter inom ett specifikt område.

företagsförmedlningen

Lokaler

Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler med en total yta på ca 2 400 m2 inrymmande produktionspokaler, kontor, lager samt personalutrymmen.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har under sina verksamma år byggt upp en hög kompetens inom sitt område och skapat starka relationer till både kunder och medarbetare.
  • Bolagets medarbetare har hög kompetens, är flexibla och lojala. Bolaget har lycktas med att föra över sin företagskultur till medarbetarna samt lyckats attrahera nya och behålla befintliga medarbetare.
  • Bolaget har en toppmodern och bred maskinpark som kan möta kundernas höga krav på precision och kvalitet. Det ligger stora värden i tillgångarna.

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button