Ledande galleriverksamhet

Region: Stockholm

Omsättning: 47-50 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att hitta nya ägare till en väletablerad galleriverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en ökande omsättning med god lönsamhet och stora utvecklingsmöjligheter på den växande marknaden för internationell samtidskonst.

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda kvalitativ samtidskonst till privatpersoner, företag och organisationer i Sverige och utomlands.

Kärnan i erbjudandet är en kombination av internationellt erkända konstnärer, väl anpassade utställningslokaler och en uppdaterad kunddatabas. Utifrån detta har Bolaget utvecklat ett antal väldefinierade verksamhetsområden/intäktskällor som bygger på företagets kompetenser.

Verksamhetsområdena utgörs bl.a. av utställningsverksamhet, internationell försäljning av samtidskonst, mässor och offentlig utsmyckning.

Beställ PM

Varför är detta ett bra förvärv?

  • En stor andel återkommande intäkter fördelade på ett stort antal kunder, både offentliga och privata.
  • Bolaget har långvariga relationer och får förnyat förtroende hos de största och de viktigaste konstnärerna och representerar i dagsläget flertalet med exklusivitet för Sverige men utan begränsning att marknadsföra internationellt.
  • Bolaget har en unik kombination av tjänster med en växande efterfrågan på marknaden.
företagsförmedlningen

Ekonomi

Den ekonomiska utvecklingen har varit stark i såväl omsättning som lönsamhet.

Nyckeltal (mkr)

Omsättning

Rörelseresultat

Balansomslutning

Soliditet (%)

2018-12P

47,0

14,0

58,8

87 %

2017-12

42,1

12,4

47,7

85 %

2016-12

34,9

8,3

39,6

94 %

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button