Lärandegruppen i Sverige AB har förvärvat Magnetica Education AB

Lärandegruppen i Sverige AB har förvärvat Magnetica Education AB

Lärande är en av de största friskolekoncernerna i Sverige och bedriver verksamhet inom både grundskola och gymnasieskola.

Företaget grundades 1999 och har växt stadigt varje år. Idag är har Lärande ca 600 medarbetare och driver 18 skolor runt om i hela Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Huvudkontoret ligger i Norrköping. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten för att utveckla den vidare. Det har resulterat i att Lärande har en stabil grund för stark tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för elever, medarbetare och partners.

Lärandes mission är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utveckla och lyckas under skoltiden – och i framtiden.

Magnetica Education bedriver förskole-, skol- och fritidsverksamheter med i dagsläget 3 förskolor samt 4 skolor inom Uppland Väsbys Kommun. Verksamheten bygger på en sammanhållande idé om barnet/elevens lärande och utveckling.

Totalt har Bolaget 1 080 st. inskrivna barn/elever inom verksamheterna. I samband med affären kommer Bolagets tidigare ägare fortsatt vara verksamma i den dagliga driften av förskole- och skolverksamheten.

Lärandes grundare och ordförande Jan Vikström kommenterar affären så här;

Vi är mycket nöjda med att genomföra denna affär. Magnetica är en fin och välskött skolverksamhet med utvecklingspotential och vi har fått ett gott intryck av personalen och kulturen i bolaget. Lärande har gedigen erfarenhet av att utveckla skolverksamheter och vi tror att vi tillsammans med Magneticas medarbetare ska kunna utveckla och Magneticas skolverksamhet i Upplands Väsby kommun. Genomförandet av affären har gått smidigt och vi som köpare tycker samarbetet med Företagsförmedlingen har fungerat utmärkt. Processen har löpt på bra, varit välstrukturerad och fokuserat på affärens genomförande.

”Vi är glada att i detta fall kunnat bidra till en konstruktiv affärslösning som fungerar bra för bägge parter. Tack vare köparens och säljarens pragmatiska inställning och fokus på genomförande så kunde processen slutföras enligt uppställda mål.” kommenterar Carl Erik Sars och David Hedlund, projektledare på Företagsförmedlingen

Ditt team

David Hedlund

Företagsmäklare

070-934 92 99
david.hedlund@ffkf.se

Carl Erik Sars

Företagsmäklare

070-743 22 13
carlerik.sars@ffkf.se
Call Now Button