KWD Jansson Invest AB har förvärvat Toltorp Bygg AB

KWD Jansson Invest AB har förvärvat Toltorp Bygg AB

KWD Jansson Invest AB har förvärvat samtliga aktier i Toltorp Bygg AB inkl. verksamhets-fastigheten. Tidigare ägare av Toltorp Bygg AB, Jan Carlsson och Kent Svensson, blir kvar som anställda efter försäljningen och verksamheten kommer att bedrivas som tidigare.

Toltorp Bygg AB är ett mångsidigt byggföretag som kan utföra alla typer av nybyggnationer samt om- och tillbyggnadsarbeten. Bolaget har idag ca 30 anställda.

KWD Jansson Invest AB är ett samägt företag av Janssons bygg i Bettna AB och KWD Group AB. Janssons bygg i Bettna är ett snabbväxande byggföretag i Sörmland och KWD Group är en stabil industrikoncern med säte i Nyköping. Bägge bolagen omsätter var för sig drygt 100 miljoner kronor före förvärvet.

Jan och Kent köpte Toltorp bygg den 15 oktober 1990 och exakt samma dag 29 år senare var det dags att lämna över ägandet. De har under sina verksamma år drivit företaget med familjeanda. Toltorp bygg har en mycket stabil ekonomi och omsatte 52,7 miljoner kronor föregående år.

-Som alltid när det gäller företagsöverlåtelser handlar det om att hitta rätt köpare till verksamheten. Det viktigaste för säljarna i den här affären var att hitta en långsiktig ägare med förmågan att bygga vidare på den stabila grund som redan finns i bolaget. Dessa egenskaper upplever vi stämmer mycket väl in på KWD Jansson Invest., säger Richard Skarin vid Företagsförmedlingen.

Rådgivare i affären för Toltorp Bygg AB var Richard Skarin, Företagsförmedlingen.

Ditt team

Richard Skarin

Företagsmäklare

0768-82 05 55
richard.skarin@ffkf.se
Call Now Button