Komplett byggföretag

Region: Syd

Omsättning: 150-200 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett välrenommerat och mycket lönsamt byggföretag inom alla former av byggarbeten, från nyproduktioner till renoveringar av såväl flerfamiljshus, kommersiella fastigheter som privatbostäder.

 

Verksamhet

Bolagets långa erfarenhet inom branschen innebär att det utfört det mesta som kan tänkas inom bygguppdrag och ser därför inga uppdrag som omöjliga. Bolaget kan utföra såväl mindre som större projekt och med kunderna i fokus utgår Bolaget alltid ifrån deras individuella önskemål och behov.

Bolaget har i dagsläget ca 55 anställda bestående av bestående av snickare och skickliga yrkesarbetare.

Genom att utföra arbetet med egen personal får Bolaget en stark kundfördel och kan alltid disponera resurser själva.

Kunnighet, tydlighet, noggrannhet och engagemang genomsyrar Bolagets medarbetare, som även är deras främsta resurs. I ett nära samarbete med utvalda och kompetenta underentreprenörer kan

Bolaget hålla utlovade tidsplaner. Förutom snickare, murare och plattsättare har Bolaget också en välutrustad maskinpark med moderna maskiner och erfarna maskinförare.

Beställ PM

Marknad

Bolaget arbetar med både den privata och den offentliga sektorn och bygger såväl bostäder som industrier och offentliga lokaler.

Bolagets resurser medför att de kan åta sig hela entreprenader och driva projekten från idé till färdig byggnad. Bolaget har en god position när det gäller nyproduktion av bostäder för större projekt åt fastighetsägare, kommuner samt privatmarknaden.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har under sin långa tid i branschen erhållit en stor kompetens och kunnande inom byggnation av olika slag.
  • Genom att erbjuda högkvalitativa byggnationer har Bolaget skaffat sig ett mycket gott rykte på marknaden.
  • Genom egna medarbetare kan Bolaget erbjuda ett helhetskoncept med allt från idé till färdig byggnad.
företagsförmedlningen

Ekonomi

Genomsnittlig omsättning för de tre senaste redovisade åren uppgår till ca 174 mkr med en genomsnittlig EBIT på ca 16,5 mkr.

Ditt team

Thomas Nordqvist

Företagsmäklare

070-714 40 60
thomas.nordqvist@ffkf.se
Call Now Button