Sälja fastighet

Hur går det till att sälja en kommersiell fastighet?

Vi gör en komplett genomgång av din/dina fastigheter för att eliminera värdesänkande faktorer. Vi fångar upp framtida möjligheter för att presentera fastigheten på det sätt som professionella köpare förväntar sig. Vi analyserar fastighetens tekniska förutsättningar, går igenom de legala och ekonomiska frågorna inför fastighetsförsäljningen. Slutligen gör vi en bedömning över fastigheten/fastigheternas marknadsvärde. Vi tar det övergripande ansvaret för att sälja din fastighet och projektleder försäljningen från start till genomförd transaktion. Genom vår mångåriga kompetens och vårt stora kontaktnät säkerställer vi att du som säljare får en snabb och professionell transaktion, där både du som säljare och köparen blir nöjd.

Vi leder och driver hela försäljningsprocessen

För dig som ska sälja din fastighet leder vi dig genom hela processen. Vi agerar övergripande projektledare och hjälper dig som säljare genom de olika stegen. Före, under och efter. Ju bättre förberedelser vi gör, desto snabbare och bättre blir försäljningsprocessen. Vi har dessutom tillgång till vår samarbetspartner Swedbanks alla resurser, vilket blir till nytta i frågor som rör allt från juridik och skatter till finansiering.

Uthyrning

Vi hjälper fastighetsägare att hyra ut vakanta lokaler, snabbt, smidigt och enkelt till marknadsmässiga hyresnivåer – allt för att er fastighet ska nå sin fulla potential. Våra erfarna och engagerade medarbetare förmedlar allt från butiks-, kontors-, lager- och industrilokaler – till hela fastigheter. Uppdragen skräddarsys i samråd med er och vi tar gärna hand om hela uthyrningsprocessen från marknadsföring fram till skrivet avtal.

Kontakta oss gärna för mer information.

De flesta affärerna följer samma process

Vi bistår med

1. Värdering av din fastighet

 

2. Analys av marknaden

Förberedelse och analys

3. Marknadsföring och försäljning av din fastighet

4. Nationellt kontaktnät till investerare

Fördjupade kontakter

 

Vid försäljning av bostadsfastigheter undersöker vi även möjligheten för ombildning till bostadsrättsförening om intresse finnes.