Försäljningsprocessen

Med i hela processen

För dig som ska sälja ditt företag eller fastighet finns vi tillhands genom hela processen. Vi börjar med förberedelserna inför ägarförändringen och avslutar först när överlåtelsen är klar. Vi håller i allt från värdering och beskrivning av företaget till budgivningsprocess och avtalsförhandling. I ryggen har vi dessutom tillgång till vår samarbetspartner Swedbanks resurser, vilket blir till nytta i frågor som rör allt från juridik och skatter till företagsekonomi och finansiering.

Så här går det till

1. Förberedelse och analys

Förberedelse och analys

 • Beslut om vad som ska säljas/köpas och strategi
 • Genomgång av affärsplan, materiella kontrakt, miljöfrågor och eventuell miljörevision samt årsredovisningar
 • Utformning av försäljningsmaterial, sekretessförbindelse och budgivningsinstruktioner
 • Uppställning av köparlista

2. Första mötet med marknaden

Marknadsanalys

 • Utskick av fastighetsbeskrivning
 • Intressenter skriver på sekretessförbindelse
 • Intressenter får försäljningsmaterial och tidsfrist för indikativa bud
 • Detaljerade presentationer och överlåtelsekontrakt färdigställs
 • De första indikativa buden lämnas

 

3. Fördjupade kontakter

Fördjupade kontakter

 • Utvärdering och prioritering av indikativa bud
 • Inbjudningar skickas till tre till sex intressenter för presentationer och besök
 • Ny presentation och frågestund med ledningen
 • Tidsfrist för bindande bud fastställs samt beskrivning av finansieringslösningar
 • Utskick av utkast på överlåtelsekontraktet

 

4. Förhandling och avslut

Förhandlingar och avslut

 • Bindande bud tas in tillsammans med kommentarer till överlåtelsekontraktet
 • Bästa budet väljs ut för omedelbar förhandling
 • Näst bästa budgivare görs beredd på eventuell förhandling
 • Förhandling om överlåtelse och övriga avtal
 • Eventuell granskning (due diligence) från köparens sida
 • Affären slutförs och överlåtelsekraven uppfylls