Intresseanmälan

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Fler fastigheter till salu i regionen Skriv ut

Bergsjödalen 41

Fastighetsbeteckning: 

Bergsjön 49:3

Region: 

Väst

Tomtareal: 

4529 m²

Area byggnad: 

 m²

Driftnetto: 

 kr

OBS! Det här objektet är sålt.

Göteborgs kommun försäljer en industritomt om ca 4 529 m2 i området Bergsjödalen i Göteborg. Fastigheten har ett bra och centralt läge i Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter med snabb access till både E20 och väg 190.

Göteborgs kommun försäljer en industritomt om ca 4 529 m2 i området Bergsjödalen i Göteborg. Fastigheten har ett bra och centralt läge i Göteborg med goda kommunikationsmöjligheter med snabb access till både E20 och väg 190.

Befintlig bebyggelse består av lätt industri, kontor och lager. Industriområdet är omgärdat av skogsbebyggelse och på andra sidan Bergsjövägen breder Bergsjöns bostadsområde ut sig.

Fastigheten ingår i stadsplan från 1972 (1480K-II-3348) som tillåter användning för industriändamål
(J) med en byggnadshöjd om max 8 meter. Det finns ingen begränsning i bebyggelsegrad men prickad
mark får ej bebyggas.

Fastigheten kommer att säljas med bebyggelseplikt för förvärvaren som innebär köparen förbinder sig att
dels tillse följande;
» Att inkomma med komplett bygglovsansökan för fastigheten med lämplig utnyttjandegrad, inom överenskommen tidsram från tillträdesdagen från tillträdesdag

» Att byggnation påbörjas inom överenskommen tidsram från tillträdesdagen. Det vill säga att arbetsområdet etablerats och
inhägnats samt att markarbeten synligt påbörjats.

» Att senast inom överenskommen tidsram efter tillträdet tillse byggnadsnämnden ger
slutbesked för all byggnation på fastigheten. Överträdelse av ovan nämnda tidsangivelser kommer
att vara förenade med vitesbelopp. Ovanstående tidsangivelser är preliminära och kan
komma att ändras i samband med slutlig avtalsförhandling med säljaren.

Pris: 2 500 000

Ditt team