Kommersiella Fastigheter förmedlar en stor bostadsportfölj i Göteborg

Göteborg 23 juni 2020

Kommersiella Fastigheter, Region Väst, hade nöjet att förmedla försäljningen av en bostadsportfölj innehållande 195 lägenheter i Flatås i Göteborg.

Bostadsportföljen innehåller tre fastigheter med sammanlagt 195 bostäder, fördelat på 13 175 m2 bostadsyta samt 275 m2 lokalyta. Transaktionen har skett genom bolagsöverlåtelse, med ett underliggande fastighetsvärde om 330 Mkr och en bedömd yield om ca 2,9 %. Tillträde kommer att ske 1 september 2020.

Köparen, Amlövs Fastighetsförvaltning AB, är ett familjeägt fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder i Flatås, Lunden, Kallebäck, Kortedala och Bergsjön. Amlövs Fastighets- förvaltning har före förvärvet ett bostadsbestånd med ca 900 lägenheter.

-Det är spännande att vi nu får möjlighet att utöka vårt bestånd i Göteborg. Vi äger en fastighet i närområdet och vi har länge väntat på en möjlighet till ytterligare förvärv. Det sker en spännande stadsutveckling i områdena söder om Slottsskogen och Änggården. Det är en förtätning och utveck- ling i Högsbo och Flatås som vi ser fram emot med stort intresse, säger Oscar Amlöv, VD på Amlövs Fastighetsförvaltning

-Vi kan konstatera att intresset för bostadsfastigheter är mycket stort och portföljens storlek har attraherat många större aktörer, säger Niklas Wählisch, transaktionsrådgivare på Kommersiella Fastigheter i samarbete med

Säljarens rådgivare i affären har varit Niklas Wählisch och Bengt-Åke Harrysson, Kommersiella Fastigheter i samarbete med Swedbank.

Bengt-Åke Harrysson

bengt.ake.harrysson@ffkf.se
070-312 45 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niklas Wählisch

niklas.wahlisch@ffkf.se
076-191 95 89

Fler nyheter