Draft Invest – från snabba bud till långsiktighet och engagemang

De lättsamma entreprenörerna Hans Edvardsson och Krister Cervin som äger investmentbolaget Draft Invest AB. Jag mötte upp dem för att få veta lite mer om investmentföretaget, Draft Företagsinvest AB som de driver tillsammans med partnern Michael Fransson

Jag ser på er hemsida att ni skriver ”Vi gillar affärer”. Är det så?

Ha ha, jo, så är det nog. Vi tycker alla tre att affärer är fantastiskt roligt att hålla på med. Jag och Kristers bakgrund är ju från IT-världen vilket var den branschen som växte på 80-talet. Micke kommer från bank- och finansvärlden men vårt intresse för affärer är vår gemensamma drivkraft.

Och även affärsutveckling skriver ni?

Jo, men där var vi starkare förr, när vi var unga och vackra, säger Krister och skrattar. Då ville vi egentligen själva starta och utveckla alla de idéer vi hade. Då var vi fulla av entusiasm. Idag har den ungdomliga entusiasmen övergått till en mer saklig och samlad erfarenhet och det är utifrån den vi agerar numera.

Affärer består ju av köp och sälj, det var väl så allting började? Jag tänker på KVD?
Ja, det kan man säga. Vi mötte två auktionerare som sysslade med fysiska auktioner och tyckte att detta borde kunna digitaliseras på något sätt. Med deras know-how om auktionsbranschen och våra IT-kunskaper så kunde vi tillsammans utveckla ett effektivt och säkert sätt att genomföra nätauktioner. Det blev starten för framgångssagan Kvarndammens Bilauktioner, KVD.

När vi efter några år sålde KVD så fick en del pengar men vi kände att vi hade mer att ge. Vid den tidpunkten så var ju hela tanken att vi själva skulle utveckla nya spännande affärsidéer tillsammans med andra aktörer. Vi hade också en del idéer själva som vi testade. Det gick sisådär. Att dra igång helt nya affärsidéer från scratch tar inte bara ett, två år utan snarare fem, tio år. Det tar helt enkelt för lång tid att starta bolag från noll. Vi övergick därför till att arbeta med drivna människor som hade egna affärsidéer och stöttade dem under några år. I samma veva testade vi också att placerade en del på börsen. Gick väl i stort sett bra men allt det där passade inte riktigt oss. Det var då vi träffade Michael Fransson som ledde in oss på att vi tillsammans skulle köpa intressanta bolag som uppnått en mognare fas. Helt enkelt, se varje köp som en kapitalinvestering. Det är ju mycket roligare att äga bolag än att vara minoritetsägare i något på börsen. Först då kände vi att vi hittat rätt efter Kvarndammen.

Hur arbetar ni på Draft Invest?

Vi har en allokeringstanke att investera en tredjedel i fastigheter, en tredjedel i onoterade stabila bolag utanför storstadsregionerna och en tredjedel med lite mer risk. Vi investerar med ett oändlighetsperspektiv dvs vi vill vara långsiktiga. Viktigt är också att vi ska ha kul.

Vi söker framförallt bolag utanför storstäderna. Det vi ser som intressant är onoterade bolag i storleksordningen 50 – 150 miljoner, hyfsad lönsamhet, bra historik och kundbas samt en ägare som ”kanske börjar bli lite till åren och skulle vilja casha hem lite” dvs ägare som kan tänka sig att släppa iväg majoriteten i sitt bolag men ändå vill vara kvar i bolaget. I alla fall i några år till.

En fördel som vi har på Draft har är att vi själva har varit med om att bli köpta. Vi har därför god förståelse för varje säljares perspektiv. I vårt fall blev vi uppköpta av Ratos vilka förstås hade sitt sätt att approchera bolaget på. Vi lärde oss där och då hur det känns att få in en investerare i sitt bolag.
Vi har ju egentligen inte någon avsikt att förändra en massa saker i de bolag vi investerar i. Vi vet att säljarna är erfarna och kan sina verksamheter bäst. Vårt arbete handlar mer om hur man över tid kan göra bolagen mindre ägarberoende och mer tjänstemannastyrda. Det är där vi ser utmaningen.

Ni skriver att ni jobbar aktivt i de bolag ni investerar i. Hur gör ni det?

I de bolag som vi har tillsammans med Michael Fransson är han vanligtvis styrelseordförande. Han är väldigt initierad i bolagen. Han har kontinuerligt veckokontakt med respektive ledning. Man kan säga att han är en aktivt arbetande styrelseordförande. Vi flankerar honom där och bidrar i styrelsearbetet.

I övrigt tillför vi en bred entreprenörserfarenhet och kompetens inom affärsutveckling, marknadsföring och IT. Vi försöker stötta bolagen genom att lyfta fram lösningar på en del utmaningar men vi driver dem inte i absurdum utan vi låter bolagen agera själva. Det är förstås alltid en balansgång.

Hur ser er förvärvspipeline ut idag?

Vi har ingen direkt pipeline idag men det är klart det bubblar alltid något bolag. Vi är nog lite passiva just nu. I och för sig så köpte vi vårt senaste bolag för bara två månader sedan, säger Christer och skrattar.  Vi tycker ju att det är kul med affärer så vi kommer säkert att förvärva ytterligare något bolag under året.

Ni berättade ju att ni båda har IT-erfarenhet. När jag kollar in er portfölj så ser jag inte många bolag inom den sektorn?

Ha ha, det stämmer. Det har blivit framförallt tillverkande industribolag. Men vi fokuserar inte specifikt på någon bransch utan det vi tittar på och värderar främst, är bolagets affärsmodell tillsammans med företagarens drivkraft och engagemang.

Man kan säga att vår bolagsportfölj består av två ben.

Ett av benen har vi tillsammans med Michael Fransson där vårt fokus ligger på tillverkande industribolag i storleksklassen 50-150 miljoner. Från norr räknat så hittar man först legoföretaget Nymek. Där finns även Siljum och UFO (där Götene ingår) som är tillverkare  av redskap till entreprenadmaskiner. Vandrar man neråt i landet så hittar man även Melin & Carlsson som tillverkar hydraulcylindrar och Forserum som förädlar klarglas till härdat glas/säkerhetsglas. Helt enkelt tillverkande bolag, berättar Hans.

Christer fortsätter:

– Vårt andra ben har mer en inriktning mot handelsbolag med omsättningar i storleksordningen 5-20 miljoner. Där hittar man LOBA Skandinvien som har importrätten på en del oljor och ytbehandlingar.

Här finns även Almedalsgolv som tillverkar massiva högkvalitativa trägolv. Även Floor Solutions som erbjuder bl. a skyddsmaterial för golv.

Utöver dess finns här även Bilweb, som är Sveriges andra eller tredje största bilannonssajt efter Blocket med affärsidén att hjälpa bilhandlare att sälja bilar. Som kuriosa kan vi också nämna att vi även har Bilweb Auctions som är en auktionssajt för samlarbilar. Lite mer av ett hobbyprojekt men tillhör i alla fall frontlinjen i sin nisch i branschen.

Rent geografiskt så verkar ni ha upptäckt en del bolag i Norrland? Är det ett medvetet val?

I vår strategi så vill vi ju hitta bolag utanför storstadsregionerna och i Norrland finns väldigt fina bolag.  Där hittar man både erfarenhet och lojalitet. Det är inte alls lika flyktigt som i storstadsregionerna så vi vill gärna investera där. Det passar oss.

Pandemiåret som gått, hur har det påverkat er och era portföljbolag?

Rent businessmässigt så är det väl det att man inte fått träffa folk. I övrigt upplever jag effekterna ringa. Visst, incidenter i form av sjukdomar har funnits, vissa bolag har också minskat lite i omsättning. Några har fått lite stödåtgärder vilket inneburit att vi inte har behövt varsla någon i något bolag så åtgärderna har fungerat bra för oss. Faktum är att flera av bolagen har haft all-time-high under pandemin. Våra kommersiella fastigheter har inte heller påverkats nämnvärt. Våra hyresgäster har varit stabila och de har i sin tur inte heller blivit drabbade.

Avslutningsvis, hur ser ni på företagsmäklarens roll i affärerna?

Vi tror att utvecklingen går mot att varje part kommer att ha en företagsmäklare med sig vid en affär, både på köparens och säljarens sida. Vi har gärna mäklare med i våra affärer men egentligen vill ju vi helst bli utvalda. Vi vill ogärna hamna i budgivningsprocedurer. Det bästa för oss är när en säljare berättar vad han vill ha och tycker vi att det är rimligt så gör vi affär. Som köpare och säljare får man ju försöka hitta varandra. Oftast så ska vi ju leva kvar med säljaren i ett ”oändlighetsperspektiv” eller åtminstone tills denne tänkt sälja helt och då är det bra att vi får en bra start tillsammans.