Investmentbolaget Storskogen är en privatägd företagsgrupp som strävar efter att vara den bästa ägaren för små och mellanstora företag. Med evig ägarhorisont och fokus på lönsamma bolag utvecklar man framgångsrikt Storskogens portfölj. Nyfikna som vi är så tog vi ett socialt distanserat samtal med en av  grundarna och förvärvsansvarig Alexander Bjärgård för att få veta lite mer om Storskogen och hur de jobbar.

Först en nyfiken fråga – hur kom ni fram till namnet Storskogen?
Det låter nästan lite exotiskt.

Det är nog till viss del mitt fel, säger Alexander och skrattar. Vi ville ha ett svenskt namn och ingen konstig bokstavsförkortning. Vi ville också visa att vi inte är ett private equity-bolag. Vi avser att äga våra portföljbolag för alltid och fokuserar istället på att generera en stabil och god direktavkastning till Storskogens investerare. Det finns faktiskt även andra slutsatser till hur namnet kom till. Från början köpte vi många bolag i norra Sverige, inte på Stureplan precis, vilket det är många andra som gör. Vi flyttar oss gärna var som helst i Sverige, även utomlands.

Vi utvecklar våra bolag långsiktigt, lite som med skogen. Faktum är att vi, än så länge, inte valt att låta Storskogen vara så synligt. Visst, vi vill ju vara synliga mot företagsmäklare och rådgivare, då de är vår primära målgrupp, men i övrigt har vi hållit låg profil. Vi har lyckats få en bra deal-flow ändå.

Berätta lite kort om Storskogen och er investeringsportfölj.

Storskogen omsätter idag 10 miljarder fördelat på knappt ca 60 affärsenheter. Vi har indelat bolagen i tre affärsområden; Industri, Tjänster och Handel. Dessa, i sin tur, är indelade i olika segment.

Affärsområdet Industri är indelat i Automation, Industriell Teknik, Premiumprodukter, och Miljö.  Tjänster är indelat i Entreprenad & Infrastruktur, Installation, Logistik och Övrigt (innehållandes bl a digitala tjänster och utbildning). Vårt tredje affärsområde, Handel är uppdelat i fyra segment:  Hem & Fritid, Hår & Skönhet, Arbetskläder, och Övrigt.

Våra verksamheter finns huvudsakligen i Sverige men några av dem har dotterbolag utomlands. Faktum är att vi faktiskt köpte ett bolag i somras som har sitt huvudkontor i Oslo. Jag tror nog att det kan bli fler bolagsförvärv i utlandet framöver.

 

”De bolag som vi förvärvar kan vara bland de större arbetsgivarna på en ort vilka ofta har ett starkt och långsiktigt varumärke. De vill inte bli förknippade med någon som inte ser långsiktigt på köpet och kanske säljer om tre år”

 

Hur ser er investeringsstrategi ut?

Den har varit samma hela tiden. Vi söker välskötta bolag som är lönsamma och starka i sin nisch. Vi ser gärna att de bolag vi köper har en uthållig vinst över 10 miljoner. Bolagen behöver inte vara marknadsledande men bör vara starka geografiskt eller i sin nisch och i något av våra affärsområden. Men vi gör även tilläggsförvärv till våra portföljbolag. Dessa kan vara betydligt mindre.

Vi brukar undvika bolag där vi bedömer att det är stora teknikskiften på gång eller att det finns för stora politiska risker. Helt enkelt där vi får svårt att påverka. Vi blir nog kanske inte den bästa ägaren då.
Vi har ingen exitagenda utan är långsiktiga i det vi gör.

Vår roll kan variera beroende på vilken fas bolagen befinner sig i. Vissa av våra bolag kan t ex vara inne i en förändringsresa där det krävs ganska mycket av oss. Allt från att jobba med affärsplaner, göra tilläggsförvärv, öppna upp för nya marknader eller hitta nya kunder.

Andra bolag tuffar bara på vilket kräver mindre av oss. Vi försöker vara flexibla och har ingen supertydlig mall som alla måste passa in i. Självklart vill vi hålla en viss ”hygiennivå” som t ex regelbunden rapportering av hur verksamheten går och säkerställa att ingen sticker ut för mycket åt något håll t ex inom hållbarhet och miljö. Många av bolagens kunder ställer hårda krav på det numera.

Vissa av våra bolag har själva en stor tillväxtagenda. T ex så har vi förvärvat de flesta golvdistributörer i Sverige idag vilket gjort oss till klart störst på den marknaden. Även inom hårvårdsprodukter så är vi Nordens största distributör. Det kan ju ibland finnas en branschlogik i att vara störst, eller att äga flera bolag inom samma nisch som kan lära av varandra.

Sedan finns ju utifrån ett ägarperspektiv en önskan om en bred mix och riskspridning. Det har gjort att vi klarat oss väl i dessa Corona-tider. Faktum är att vi under pandemin haft en organisk tillväxt, inte i omsättning utan i ren vinst, vilket känns fantastiskt givet det allmänna läget.

Hur ser er förvärvspipeline ut idag?

Hittills i år har vi förvärvat 17 bolag. Vi förvärvade 27 bolag i fjol på helåret och jag skulle nog gissa att vi landar mellan 20-25 innan vi är klara med året. Corona-pandemin resulterade i att en del förvärvsprocesser som vi var med i drogs tillbaka. Man tyckte nog i bolagen att man fått annat att fokusera på då, men en del av dem har kommit tillbaka nu. Vi hade nog hunnit göra fler förvärv i år om det inte hade varit för pandemin. Jag tycker nog att det varit ett förvånansvärt stort dealflow.

Vår pipe ser lika välfylld ut som den gjort de senaste två, tre åren. Vi har också en välfylld kista för att kunna bibehålla vår förvärvstakt. Det känns väldigt kul att kunna stå stark.

Hur ser du på företagsmäklarens roll i affärerna? Vad tycker du att de bidrar med?

Det tillför för oss som köpare en hel del, tycker jag. De ser till att processen och taktpinnen drivs på. De allra flesta säljer ju sitt bolag endast en gång och då är allting nytt. Då är det väldigt bra att ha en företagsmäklare som kan förklara marknadspraxis och hur köpeskillingar fungerar. Vi har ibland en del processer där det inte finns någon mäklare inblandad, och då brukar vi oftast föreslå att man tar hjälp av en rådgivare som kommer in och ofta blir det en företagsmäklare som kan agera i både förklarande- och processrollen.
Det är inte heller ovanligt att i slutet av en affär så kan det finnas något som säljaren har svårt att sätta ord på. En oro eller ett önskemål som mäklaren kan framföra. Vi kan också vara rakare mot en mäklare än säljaren då vi lever kvar med säljaren i lång tid efter affären. Då kan det vara bra med en mellanhand åt båda håll, avslutar Alexander.