Inarbetad och lönsam verksamhet inom sjukvårdsbemanning

Inarbetad och lönsam verksamhet inom sjukvårdsbemanning

Region: Sverige

Omsättning: 40-60 mkr

Företagsförmedlingen har fått uppdraget att förmedla ett lönsamt företag med lång erfarenhet inom bemanningstjänster med vårdpersonal till olika vårdinrättningar över hela Sverige. Omsättningen för det senaste verksamhetsåret uppgick till ca 40 Mkr med en EBIT-marginal på ca 16 %. Omsättningsprognosen för innevarande år bedöms uppgå till ca 60 Mkr med en EBIT-marginal på ca 10-12 %.

Beställ PM

OBS! Intressent är inte garanterad att få PM. Eftersom antalet intressenter kommer vara stort måste vi begränsa antalet som får tillgång till PM och träffar ägarna. Innan ni får PM kommer vi att begära in ytterligare information från er. Ägare kommer sedan godkänna vilka vi får skicka PM till.

Om verksamheten

Bolaget fokuserar på att uppfylla kundens unika behov och erbjuder sina tjänster inom olika vårdsektorer, inklusive slutenvård, primärvård, kommunal hälso- och sjukvård samt statliga organisationer som kriminalvård och Statens institutionsstyrelse (SiS). De har över 40 erfarna och specialiserade konsulter, såsom sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysio-terapeuter och socionomer, som är dedikerade till att leverera högkvalitativ vård.

Bolaget växer ständigt och expanderar till nya områden och geografier, vilket resulterar i en ökande personalstyrka. Sedan den 1 januari 2024 är de även inkluderade i det nationella avtalet för hyrbemanning inom hälso- och sjukvården, vilket gör det möjligt för dem att erbjuda sina tjänster i hela landet. De har också långsiktiga avtal med ca 110 kommuner och direktavtal med ungefär 10 kommuner.

Alla deras legitimerade personal genomgår noggrann kontroll av IVO för att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet. Dessutom kontrolleras de mot HOSP för att säkerställa nödvändig kunskap och kompetens för yrket. För att stödja sina verksamheter har Bolaget även fyra anställda tjänstemän (förutom ägarna) som arbetar med rekrytering, kvalitetskontroll och utbildningsutveckling.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har en lång, djup och bred erfarenhet av branschen.
  • Ett ömsesidigt förtroende med både kunder och arbetstagare medför trygghet vilket leder till väl fungerande samarbeten där kontinuitet och långsiktighet står i fokus.
  • Tack vare Bolagets egna avtal med kunder över hela landet går det ta uppdrag både som anställd samt som underkonsult i eget bolag.
  • Bolagets ledningsgrupp har närmare 70 års arbetslivserfarenhet inom regionala och kommunala verksamheter.
företagsförmedlningen

Ditt team

Andreas Leben Arnewid

Företagsmäklare

073-448 61 03
andreas.arnewid@ffkf.se

Jonas Hultgren

Företagsmäklare

073-941 47 60
jonas.hultgren@ffkf.se
Call Now Button