Fullserviceföretag specialiserat på byggnadssmide och byggnadsplåt

Fullserviceföretag specialiserat på byggnadssmide och byggnadsplåt

Region: Öst

Omsättning: 60-80 Mkr

Företagsförmedling har fått uppdraget att förmedla en verksamhet som erbjuder både nybyggnation och ombyggnation samt uppförande av hall- och industribyggnader i stål och plåt, med östra Sverige som marknad. De senaste tre åren har Bolaget haft en genomsnittlig omsättning på cirka 74 Mkr och ett genomsnittligt EBIT på cirka 4 Mkr.

Beställ PM

Efter vår granskning av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolaget erbjuder både utförandeentreprenader och totalentreprenader, vilket innebär att de ansvarar för hela processen från planering till färdigställande. Bolaget monterar även HDF-bjälklag, betongsocklar och väggelement, vilket gör dem till en komplett byggpartner.

Deras största kundgrupper är fastighetsägare, industriföretag och byggföretag, med cirka 90 % av projekten inom handel, logistik och industri, vilket visar på Bolagets expertis inom dessa områden.

En av Bolagets främsta styrkor är deras ca 25 kompetenta, engagerade och flexibla medarbetare som fördelas mellan stål- och plåtmontörer samt en administratör och en montageledare/SITE-ansvarig. Montörerna har genomgått nödvändiga utbildningar för att arbeta säkert och effektivt, inklusive utbildningar i heta arbeten, liftar, lyft, fallskydd, ställningsbyggnation och truck-körning. Många montörer har dessutom svetslicens, vilket stärker Bolagets kompetens ytterligare.

Den höga kundnöjdheten och kvaliteten på utfört arbete har resulterat i många återkommande kunder. Bolaget arbetar kontinuerligt med befintliga kunder för att säkerställa fortsatt samarbete och nya projektmöjligheter. Genom att fokusera på kvalitetsarbete och långsiktiga kundrelationer har Bolaget skapat en stabil och pålitlig försäljningsmodell som garanterar ett stadigt inflöde av projekt och nöjda kunder.

Fördelar med förvärvet

  • Lång och gedigen erfarenhet: Bolaget har en lång historik och erfarenhet som sträcker sig ca 40 år tillbaka i tiden, vilket har bidragit till ett starkt och välrenommerat namn inom branschen.
  • Återkommande kunder: Genom åren har Bolaget byggt upp ett brett kontaktnät och ett gott rykte, vilket har resulterat i många återkommande kunder. Detta visar på en hög kundnöjdheten och förtroendet för Bolagets tjänster och produkter.
  • Kompetenta medarbetare: Bolaget har trogna, kompetenta och engagerade med-arbetare och har lyckats skapa en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och är motiverade. Bolaget har en bra åldersfördelning bland medarbetarna med flera yngre anställda som visar potential att ta ledande roller i framtiden.
  • Starkt leverantöresnätverk: Bolaget har etablerat ett starkt och pålitligt leverantörsnätverk. Genom långsiktiga relationer med leverantörer har Bolaget tillgång till kvalitetsmaterial och resurser, vilket gör det möjligt att upprätthålla hög standard på produkterna och tjänsterna.

 

Sammantaget är Bolaget välrenommerat med en stabil grund att stå på, tack vare sin erfarna och kompetenta personal, lojala kundbas och välutvecklade leverantörsnätverk. Med dessa styrkor är Bolaget väl rustat för att fortsätta sin framgångsrika verksamhet och utvecklas ytterligare under nya ägares ledning.

företagsförmedlingen

Ditt team

Richard Skarin

Företagsmäklare

0768-82 05 55
richard.skarin@ffkf.se

Tom Skarin

Företagsmäklare

070-555 48 24
tom.skarin@ffkf.se
Call Now Button