Företagsförmedlingen var rådgivare när Friab förvärvade Swea Familjehem

Företagsförmedlingen var rådgivare när Friab förvärvade Swea Familjehem

Företagsförmedlingen var säljarens rådgivare när Frinab förvärvade Swea Familjehem.

Swea Familjehems uppdrag består av att tillhandahålla ett utredningsunderlag, matcha familjehem till kommunernas placeringsförfrågningar, ge råd och stöd och handleda familjehemmen i vardagsfrågor samt ha efterkontakt med dem. Som en kvalitetssäkring utbildas familjehemmen kontinuerligt och årligen begärs utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister, kronofogde- och socialregister.

Bolaget har egna tecknade ramavtal med Skåne, Halland och Kronobergs län men även för övriga Sverige genom SKL. Bolagets uppdragsgivare är huvudsakligen kommunernas socialtjänst. Bolagets kontrakterade familjehem finns inom en radie av 20 mil i Småland, Öland, Blekinge och Skåne.

Omsättningen vid förvärvstillfället uppgick till ca 15 mkr.

Ditt team

Peter Henningsson

Företagsmäklare

073-380 07 65
peter.henningsson@ffkf.se
Call Now Button