Framstående skogsentreprenör med en betydande närvaro i branschen

Framstående skogsentreprenör med en betydande närvaro i branschen

Region: Stockholm

Omsättning: 150-170 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla en skogsentreprenör som erbjuder en mängd skogsvårds- och skogsbruksrelaterade tjänster som t.ex. röjning, plantering, markberedning och avverkning. Prognostiserad omsättning för innevarande verksamhetsår bedöms uppgå till ca 167 Mkr med ett rörelseresultat på ca 9 Mkr.

Beställ PM

Efter vår granskning av er som intressent och undertecknande av sekretessförbindelse erhålls PM.

Om verksamheten

Bolaget erbjuder markberedningstjänster med fokus på hög kvalitet och miljöhänsyn och är specialister på plantering med hjälp av erfarna plantörer och arbetsledare. Vidare har Bolaget har ett team av professionella röjare och arbetsledare som arbetar med olika röjningsuppdrag, inklusive ungskogsröjning och linjeröjning. Förutom nämnda affärsområden har Bolaget även projekt inom viltbehandling och under höst och vinter också kottplockning. I egen regi utför Bolaget även planläggning genom sina utbildade skogstekniker.

I dagsläget har Bolaget 14 fast anställda och under säsong ca 100 röjare, 150 plantörer och ett 35-tal maskinförare. Bolaget värdesätter utbildning och kompetensutveckling, vilket tydligt framgår av deras satsningar på att säkerställa att personalen har den tekniska kunskap och kompetens som krävs.

Bolaget bibehåller en modern maskinpark i syfte att vara i framkant när det kommer till miljöhänsyn under markberedning. Med en modern maskinpark har Bolaget den senaste tekniken och dess åtgärder för att minska miljöpåverkan. Inom markberedning använder sig Bolaget av fem olika ekipage som går i skift mer eller mindre hela barmarksperioden. Bolaget har kapacitet att ta oss an sådd, harv och högläggning.

Verksamheten bedrivs över en omfattande geografisk räckvidd som sträcker sig från södra Sverige till Norrbotten. Under 2022 planterade Bolaget 30 miljoner plantor, röjde 15 000 ha samt markberedde ca 15 500 ha runt om i Sverige.

Bolaget har en imponerande kundportfölj som inkluderar stora skogsbolag och även mindre skogsegendomar och markägare.

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Bolaget har stor fokus på kvalitet och det är därför av stor vikt att medarbetarna har rätt kompetens och erfarenhet.
  • Bolaget erbjuder en bred och varierad uppsättning skogsvårdsrelaterade tjänster. Detta gör dem till en mångsidig och pålitlig partner och ger dem en bra position på marknaden.
  • Bolaget fokuserar på att ständigt förbättra sin verksamhet och höja kvaliteten på de utförda tjänsterna. Detta engagemang för kvalitet och förbättring gör det till en attraktiv partner för kunder som strävar efter högstandardsskogsvård.
  • Bolaget betjänar stora skogsindustriföretag och har under sina verksamma år skapat långsiktiga och stabila relationer med sina kunder.
  • Bolaget investerar kontinuerligt i moderna maskiner och utrustning för att minska miljöpåverkan och förbättra arbetskvaliteten. Detta gör Bolaget konkurrenskraftigt och effektivt i branschen.
  • Bolaget är PEFC-certifierade direkt i PEFC. Bolaget är även AAA-ratade sedan 2010.
företagsförmedlingen

Ditt team

Sofia Beuschel

Biträdande Företagsmäklare

070-467 58 79
sofia.beuschel@ffkf.se

Johan Gabrielsson

Företagsmäklare

070-602 22 66
johan.gabrielsson@ffkf.se
Call Now Button