Yrkesinriktad gymnasieutbildning med inriktning mot fordon

Yrkesinriktad gymnasieutbildning med inriktning mot fordon

Region: Syd

Omsättning: 10-15 mkr

Företagsförmedlingen har uppdraget att förmedla ett företag som erbjuder en yrkesinriktad gymnasieutbildning med inriktning mot fordon. Skolan är belägen i Skåne och utbildningen har ett bra rykte i branschen och ett nära samarbete med partnerverkstäder som erbjuder APL-platser. Omsättningen per 2021 uppgick till ca 8-10 Mkr.

Verksamhet

Bolaget är den enda skolan på orten som erbjuder ett fordonstekniskt program och har i dagsläget tillstånd för 120 elever. Under vårterminen 2022 har Bolaget 53 elever fördelat på 21 elever i årskurs 1, 15 elever i årskurs 2 samt 16 i årskurs 3.

Skolan har ett tätt samarbete med fordonsbranschens stora varumärken och erbjuder en gedigen utbildning som ger ett bra avstamp in i karriären och kan om så önskas leda vidare till högre studier.

Beställ PM

Medarbetare

Bolaget har en hög personaltäthet och har idag åtta anställda lärare samt en specialpedagog på deltid. Samtliga lärare är erfarna med minst 5+ års erfarenhet och flertalet är legitimerade.

Utvecklingsmöjligheter

Skolan har en hög nyttjandegrad av lokalerna men det finns utrymme för fler elever. Vidare finns utvecklingsmöjligheter genom att starta upp ytterligare inriktningar inom fordonsteknik samt vända sig till andra målgrupper t.ex. Vuxenutbildningar. Det finns möjlighet att få tillgång till mer lokalyta i direkt anslutning till nuvarande lokaler.

företagsförmedlningen

Varför är detta ett bra förvärv?

  • Utbildningen har få klasser samt erbjuder möjligheten att gå lärlingsprogrammet
  • Lärarna har hög kompetens och stort engagemang
  • Utbildningen ger även behörighet till högskola

Ditt team

Thomas Nordqvist

Företagsmäklare

070-714 40 60
thomas.nordqvist@ffkf.se
Call Now Button