Finländska Mitta förvärvar Clay Technology Lund AB

Finländska Mitta förvärvar Clay Technology Lund AB

Mitta AB har den 11 mars tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Clay Technology Lund AB. Clay Technology Lund AB är ett företag specialiserat på lerbaserade barriärer för isolering av radioaktivt avfall och på den bergtekniska funktionen hos berget som omger kärnavfallet i djupa geologiska förvar. Bolaget är helt singulärt i sin kompetens i Sverige och även på ett internationellt plan är deras kompetens unik.

Under de senaste 20 åren har Clay Technology också varit huvudkonsult åt SKB när det gäller utveckling av förståelsen av de termiska, mekaniska och termomekaniska funktionerna hos bergmassan inom och runt det planerade svenska kärnavfallsförvaret. Företaget är lokaliserat på Ideon i Lund och har 14 anställda.

Mitta AB ägs av finländska Helmet Capital och koncernen är en av Nordens ledande konsultföretag inom mätning, geoteknik, fältgeo, geolaboratorium och miljö som fortsätter att växa kraftigt. Omsättningen förväntas stiga till över 47 miljoner euro år 2021. Mitta AB:s affärsverksamhet i Sverige har under senare år haft kraftig tillväxt och omsättningen förväntas stiga till 150 miljoner kronor under år 2021.

Lennart Börgesson, som är en av tre grundare till Clay Technology, har arbetet med en försäljning av bolaget i mer än 5 år.

-Tack vara att vi tog in Företagsförmedlingen så lyckades vi till slut hitta en bra strategisk ägare till företaget. Intressenterna har under processen varit främst internationella företag med eller utan verksamhet i Sverige. Tyvärr så gjorde pandemin att flera av de internationella intressenterna inte vågade gå vidare men under hösten 2020 fick vi, tack vare Företagsförmedlingen, kontakt med ägaren till MITTA, det finländska investmentbolaget Helmet Capital, säger Lennart Börgesson.

-Samarbetet med Företagsförmedlingen har fungerat bra på alla plan och inte minst så har informationen som getts löpande under projektet varit informativ och bra, fortsätter Lennart.

-Helmet Capital och MITTA visade snabbt ett intresse för bolaget och processen med Mitta kändes okomplicerad och snabb. Trots alla Corona restriktioner så lyckades vi genomföra tillträdet fysiskt på plats i Lund tillsammans med representanter från Helmet Capital, , säger Peter Stenfell, ansvarig för Företagsförmedlingen Syd.

Rådgivare i affären för Clay Technology Lund AB var Peter Stenfell och Thomas Nordqvist, Företagsförmedlingen

 

Ditt team

Din sökning har inga resultat

Call Now Button