Filmer

En serie filmer med Företagsförmedlingen.

En film om ägardirektiv och kompanjonskap.

En film om hantering av fastigheter i driftsbolag.

En film om Holdingbolag och varför man har det.

En film om kompanjonskap och vad man bör tänkta på.

En film om tillväxtmöjligheter och hur detta kan ske.

En film om ägarstrategi och vad man bör tänkta på när formulerar en ägarstrategi.

En film om styrelsearbete och vad det innebär.