Värdera ditt företag

Vår värdering ger dig underlag för kloka beslut

Vi gör värderingar av hela eller delar av bolag enligt gängse värderingsprinciper. Värderingen kan vara början på ett generationsskifte, samgående, uppköp, hel- eller delförsäljning.

Vi hjälper dig med:

  • Teoretiska modeller
  • Verklighetsrelaterade verktyg
  • Din fortsatta företagsplanering