Sälja företag

Hur går det till att sälja företag?

Tack vare vårt breda kontaktnät och lokala förankring ger vi dig möjlighet att hitta intressenter lokalt, nationellt och internationellt. Vi letar aktivt efter att hitta köpare till de objekt vi arbetar med, och i vårt matchningssystem finns cirka 1000 företag och investerare som har “flaggat” intresse för att göra förvärv om tillfället och övriga förutsättningar är rätt.

De flesta affärerna följer samma process

När du vänder dig till oss bistår vi med allt som försäljningen av företaget innebär som exempelvis värdering, budgivningsprocess, avtalsförhandling etcetera. Vi presenterar ditt företag på bästa sätt och sköter naturligtvis processen på ett strukturerat och konfidentiellt sätt.

1. Förberedelser

Inför varje uppdrag analyserar vi ekonomiska, juridiska och skattemässiga konsekvenser av en affär.
Vi ser alltid till att sätta samman rätt team med rätt kompetens inom juridik, marknad, affärsstöd, försäkring och placering.
En  värdeuppskattning görs för att fastställa förväntasvärden och diskussion förs kring potentiella synergieffekter och strategiska värden för olika typer av köpare.

Förberedelse och analys

2. Möte med marknaden

Nu är det dags att ta beslut om försäljningsstrategi. Hur och till vilka ska bolaget presenteras på marknaden?
Vilken nivå av sekretess ska tillämpas? En anonym objektbeskrivning skickas ut där intresserade spekulanter får ett försäljning-pm med fördjupad information. Hela processen hanteras enligt den beslutade sekretessnivån.

Marknadsanalys

3. Fördjupade kontakter

Fördjupade diskussioner förs med de spekulanter som uppfyller de tre nycklarna till en lyckad affär: intentionen, successionen och de ekonomiska villkoren. Vi gör en utvärdering och prioritering av de indikativa buden och budgivarna instrueras hur den fortsatta processen går till.
En tidplan och ett utkast till överlåtelseavtal tas fram.
När köparen och säljaren är överens upprättar vi tillsammans en avsiktsförklaring, även kallad Letter of Intent (LOI).

Fördjupade kontakter

4. Förhandling och avslut

Nu är det dags att hantera praktiska detaljer för att överlåtelsen ska fungera tryggt och smidigt.
Köparen får möjlighet att göra en due diligence – en juridisk och ekonomisk besiktning av företaget som ska köpas.
Vi hanterar färdigställande av överlåtelseavtal, finansieringsfrågor och eventuella gåvobrev, reverser och andra ekonomiska dokument.

Förhandlingar och avslut

5. Placeringar

Affären är nu avslutad. För säljaren innebär överlåtelsen sannolikt nya frågor att ta ställning till.
Hur ska överskottet från affären förvaltas och hur hanteras skatten? Vi kan vara behjälpliga.

Tillträde och placering

Alla företag och företagsägare är olika och det finns inga standardlösningar. Därför är det viktigt att du noggrant tänker igenom din situation och vad du vill uppnå med din företagsförsäljning. Välkommen med dina frågor till ditt mäklarteam!

 

När du sålt

När överlåtelsen är avklarad väntar framtiden och det nya livet. Om du har sålt bolaget externt får du med all sannolikhet en del kapital att förvalta. Detta kapital ska naturligtvis förvaltas på bästa möjliga sätt. Tillsammans med din private banker går ni igenom och gör en långsiktigt plan för dina investeringar och din vardagsekonomi utifrån dina förutsättningar, behov och mål.

Läs mer om Swedbank Private Banking