Köpa företag

Hur går det till att köpa företag?

Du vill hitta ett företag till rätt pris och att köpet ska ske på ett tryggt och smidigt sätt. Våra lokala företagsmäklare ger dig möjlighet att hitta objekt i hela landet, och i förekommande fall även i Norden.

Vi tar ett övergripande ansvar och bistår dig med allt som rör förvärvet såsom exempelvis indikativ värdering och avtalsförhandlingar. Vi ger dig finansiell information och anlitar de experter som krävs för till exempel juridik och revision. Vi garanterar att affären genomförs både professionellt och konfidentiellt.

 1. Förberedelser
  Förberedelse och analys
 2. Möte med marknaden
  Marknadsanalys
 3. Fördjupade kontakter
  Fördjupade kontakter
 4. Förhandling och avslut
  Förhandlingar och avslut