Om oss

Lokal förankring och nära samarbete med Swedbank.

Företagsförmedlingen har sedan 2005 arbetat nära Swedbank och Fristående Sparbanker. Vi är en naturlig del i Swedbanks tjänste- och produktutbud och en viktig specialisttjänst i Bankens strategi att vara Entreprenörernas bank.

Våra mäklarteam är specialister på köp och försäljning av ägarledda företag med ett försäljningspris inom ca 10–200 miljoner. Med ett femtiotal medarbetare över hela landet och ett eget matchningssystem ser vi till att säljare och köpare finner varandra. Vi känner köparna och vet vem som frågar efter vad, både lokalt och nationellt.

Leder och driver hela försäljningsprocessen

För dig som ska sälja ditt företag finns vi tillhands genom hela processen. Vi börjar med förberedelserna inför ägarförändringen och avslutar först när överlåtelsen är klar. Vi håller i allt från värdering och beskrivning av företaget till budgivningsprocess och avtalsförhandling. I ryggen har vi dessutom tillgång till vår samarbetspartner Swedbanks resurser, vilket blir till nytta i frågor som rör allt från juridik och skatter till företagsekonomi och finansiering.

Vi är nära både säljare och köpare

Vårt kontaktnät är både stort och effektivt. För att vara nära säljarna och nå ut till köparna har vi en rikstäckande och samverkande mäklartjänst över hela landet.

Vårt eget nationella matchningssystem underlättar att hitta rätt köpare till varje försäljningsobjekt och vice versa. Matchningssystemet gör det även möjligt att få fram de senaste budgivarna inom en viss bransch.

Vi har nära kontakt med fler än 1 000 investerare som löpande köper företag och fastigheter och vi knyter ständigt nya kontakter med investerare i Sverige och utomlands, dels via 1 000 egna företagsbesök per år och dels via Swedbanks kundrådgivare och utlandsetableringar.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Att prenumerera på vårt nyhetsbrev är ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad om kommande aktiviteter, försäljningar och annat som är på gång.

Anmäl dig idag!

Företagspresentation

Läs vår företagspresentation för Företagsförmedlingen och Kommersiella fastigheter.

PDF

Våra samarbetspartners

Via våra samarbetspartners får du tillgång till kompetens och service kring allt som rör affärsöverlåtelser. Det kan handla om allt från skattefrågor till lån, konkurrentanalyser, investeringsrådgivning och annonsering.