Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Syd

Omsättning:

20 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Verksamhet inom el, tele, gas och fjärrvärme

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en mycket fin verksamhet med mångårig erfarenhet av kabelvisning, inmätning, utsättning, projektering och beredningar, liksom kvalitetskontroller och fältdatainsamlingar samt det mesta inom kartor och koordinatsystem. Bolagets omsättning uppgick per 2017 till ca 23 mkr.

VERKSAMHET

Bolaget är etablerade främst i mellersta och södra Sverige med fokus på Skåne, Västra Götaland och Stockholm men utför tidvis även arbeten i andra delar av landet. Bolaget har en god lokalkännedom. Bolaget är i huvudsak underkonsult till större konsultbolag. Andelen underkonsultuppdrag uppgår till ca 88 % och resterande 12 % består av egna direktavtal. Underkonsultuppdragen utförs till flera olika uppdragsgivare. Bolagets kunder består av både etablerade nätbolagen och mindre företaget och byaföreningar Bolaget har i dagsläget 30 anställda. Bolaget har ramavtal med sina kunder som stipulerar prissättning i den mån det finns och gäller då timdebitering, fastpris men inte någon volymgaranti.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Bolaget verkar på en marknad med fortsatt god utveckling som inte är särskilt konjunkturberoende. Efterfrågan på de tjänster som Bolaget erbjuder drivs av elbolagens behov av att genomföra investeringar för att uppfylla energimyndighetens krav. Försäljning görs i dagsläget i huvudsak av ägaren men viss merförsäljning uppstår i på-gående projekt i samverkan med den verksamme konsulten och uppdragsgivaren på plats. Mycket av försäljningsarbetet går även via Bolagets största uppdragsgivare.

EKONOMISK INFORMATION

Nyckeltal (mkr) 2018-04 2017-04 2016-04
Omsättning 16,4 22,7 24,6
Rörelseresultat 0,9 -1,2 0,2
Eget kapital 1,5 0,8 1,6
Balansomslutning 7,1 7,5 6,6
Soliditet 21 % 11 % 28 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Trots Bolagets storlek har de en stor närhet till sina kunder och därigenom en nära kundkontakt
  • Bolaget fick DI:s gasellpris 2016
  • Bolaget har ett väl inarbetat namn i marknaden

Ditt team