Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norr

Omsättning:

10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Välrenommerad verksamhet inom verkstadsindustrin

Bolaget bedriver verksamhet inom verkstadsindustrin med personaluthyrning samt tillverkning och reparationer av verkstadsmaskiner.

Verksamhet

Bolaget erbjuder i huvudsak personaluthyrning inom verkstadsindustrin samt utför tillverkning och reparationer av verkstadsmaskiner och kraftverk. Uthyrning av personal utgör idag c:a 80 % av verksamheten och resterande 20 % består av tillverkning och reparationer i verkstaden till olika projekt ute hos kunder.

Kunder

Bolaget har en större kund vilken utgör c:a 70 % av Bolagets omsättning. Bolaget har ett ramavtal med denna kund. Resterande del av omsättningen utgörs av ett flertal lokala aktörer. Jämfört med tidigare år är uppdragen i år fler till antalet samt att en ökning av större kunder också genererat uppdrag av mer omfattande karaktär.

Marknad

Efterfrågan på Bolagets tjänster har, till följd av Bolagets goda renommé, haft en positiv utveckling senaste åren vilken också bedöms vara ihållande under nuvarande år.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har god kunskap och stor kännedom om både branschen och marknaden.
  • Bolagets tjänster håller en hög kvalitet och Bolaget har ett gott renommé i branschen.
  • Bolaget har en bra personalgrupp med kunniga och kompetenta medarbetare.

Ditt team