Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Norr

Omsättning:

43 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Välrenommerad verksamhet inom krossning av sten

Bolaget arbetar med krossning av sten och makadam till olika fraktioner inom gruvnäringen och har även möjlighet i sin verksamhet att kunna särskilja järnmalm ur bergmaterialet.

Verksamhet

Bolagets affärsidé är att erbjuda krossning av sten och makadam samt att på ett smidigt och ekonomiskt sätt kunna erbjuda kunden det material de önskar. Bolagets har en stor och modern maskinpark bestående av krossar, lastmaskiner, bilar med mera. Krossarna krossar materialet som samtidigt sorteras i storleksordning. Bolagets lastmaskiner har ett kalibrerat vågsystem som avläses i hanterade ton. Bolaget har 20 anställda medarbetare varav 2 stycken inom administration på kontoret. Resterande 18 medarbetare är verksamma inom krossning och lastning av material.

Marknad

Bolaget har fyra stora kunder för vilka Bolaget idag har full beläggning. Bolaget har fått en ökad orderingång på grund av att malmpriserna stiger samt andra förändringar som sker i Bolagets närområde. Detta ger stora utvecklingsmöjligheter både på befintliga och nya marknader.

Ekonomisk information

Bolagets omsättning uppgick till ca 43 mkr för det senaste verksamhetsåret med ett rörelseresultat på ca 4 mkr. Bolaget har från 2013 bedrivit verksamhet på ett annat geografiskt område och erhöll många små uppdrag som även medförde dyra transporter och etableringskostnader. Under 2016 avslutades all verksamhet i denna region. Maskinerna omplacerades till ett annat område där arbetsutgifterna utökats till Bolagets fördel. Detta innebar även att Bolaget under verksamhetsåret 2017 inte bara ökade sina intäkter utan även minskade kostnaderna. Detta innebar att Bolagets omsättning ökade med ca 36 % det senaste året med ett rörelseresultat på ca 4 mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har en stor och modern maskinpark med flyttbara krossar vilket ger en stor flexibilitet i krossningsarbetet. Bolaget kan snabbt ”duka” om krossarna för att få fram olika dimissioner av material.
  • De flesta krossar är s.k. spindelkrossar där fraktionernas olika storlekar sorteras direkt efter krossning.
  • Bolaget har genom åren skapat goda och långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer och har ett gott rykte och renommé på marknaden.

Ditt team