Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Syd

Omsättning:

26 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Väl inarbetat byggföretag med en stabil omsättning och god lönsamhet.

Företagsförmedlingen har nöjet att förmedla ett traditionellt byggföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom nybyggnationer, om- och tillbyggnationer, renoveringsarbeten, fasadarbeten, arbeten inom kakel och klinker med mera. Majoriteten av uppdragen sker på totalentreprenad och där kunderna till största del består av privatpersoner.

VERKSAMHET

Bolaget ska erbjuda högkvalitativa tjänster inom alla förekommande arbeten inom byggsektorn, t.ex. nybyggnation, om- och tillbyggnation, reparationer med mera. Tjänsterna ska vara flexibla och utföras med stort engagemang och med de bästa lösningarna med utgångspunkt från kundernas önskemål i kombination med Bolagets kompetens.

Bolaget arbetar främst mot privatpersoner och ca 75 % av Bolagets omsättning kan hänföras till privatpersoner. Resterande 25 % hänförts främst till arkitekter. Bolagets huvudsakliga arbetsområde är södra Sverige men det finns goda tillväxtmöjligheter på nya geografiska marknader. Försäljningen av Bolagets tjänster sker främst via rekommendationer från tidigare eller befintliga kunder. Bolaget har i dagsläget 10 anställda snickare som samtliga har yrkesbevis. Medarbetarna har en hög kompetens, är självgående och lojala.

MARKNAD

Coronapandemin har påverkat nybyggandet i landet, som i år väntas stanna på 44 500 påbörjade bostäder. Coronapandemins påverkan på bostadsbyggandet i Sverige innebär en minskning med ca 7 500 bostäder i jämförelse med samma tid föregående år, visar Boverkets prognoser. Samtidigt är behovet av nya bostäder fortfarande akut. Enligt Boverket behöver det tillkomma fler än 65 000 bostäder om året fram till 2027 för att svara mot den stora befolkningsökningen som skett det senaste decenniet. Bolaget har dock inte märkt av denna nedgång av nybyggnationer och följdeffekter av Coronapandemin utan istället en antydan till en ökad efterfrågan på de tjänster de erbjuder och ser även stora tillväxtmöjligheter.

EKONOMISK ÖVERSIKT

Ägarna har fakturerar bolaget till en summa av ca 1 220 tkr av vilket ca 50 % kan läggas tillbaka på resultatet ovan. Kostnader för reklam och PR uppgår till ca 200 tkr samt revisionsarbete och externa bokföringskostnader till ca 142 tkr.

Nyckeltal (mkr) 2009/2020 2018/2019 2017/2018
Omsättning 25,8 26,4 26,8
Resultat 0,5 0,1 0,5
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har byggt upp goda och stabila relationer med sina kunder. Många uppdrag inkommer på rekommendation från tidigare eller befintliga kunder.
  • Bolaget är duktiga på att prospektera och tidplanera för nya uppdrag vilket är mycket viktigt för både kunder, underentreprenörer och Bolaget själva.
  • Det finns stora möjligheter att expandera verksamheten till nya geografiska områden. Det finns även möjlighet att expandera inom nya tjänster genom rekrytering av ny kompetens.

Ditt team