Bransch:

Handel

Region:

Väst

Omsättning:

50-60 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Väl inarbetad verksamhet inom försäljning av kök- och badrumsinredning

Företagsförmedlingen har fått i uppdrag att förmedla en välrenommerad återförsäljare inom försäljning av kvalitetsprodukter för kök och badrum. Bolaget verkar under ett välkänt och välrenommerat varumärke. Verksamheten är självgående och välfungerande genom engagerade och kompetenta medarbetare. Bolaget har en stabil position på sin marknad med plattform för att kunna växa lönsamt.

Verksamhet

Bolaget säljer köks- och badrumsinredningar, vitvaror och förvaring, främst till kunder i Bolagets närområde men även till fasta kunder i övriga landet. Verksamheten bedrivs från en strategisk belägen lokal. I butiken finns utställningsytor där de senaste produktnyheterna visas. Alla produkter har ett starkt fokus på innovation, funktionalitet och kvalitet. Försäljningen fördelar sig i dagsläget med 40 % till konsumentkunder och med 60 % till objekts/proffskunder. Både konsument- och objekts-/proffssegmentet är av lika stor vikt för Bolagets verksamhet och resultat, då konsumentsidan bidrar med snabba försäljningsresultat och korta ledtider, och objektsidan med stora volymer och långsiktiga kundrelationer. Bolaget har åtta väletablerade säljare som är väl samspelta varav sex säljare primärt fokuserar på konsument och de övriga två arbetar primärt mot proffs- och objektmarknaden. Samtliga medarbetare har lång erfarenhet och stort intresse för det de gör.

Marknad & försäljning

Marknaden för de produkter Bolaget erbjuder är under kontinuerligt tillväxt där allt fler spenderar mer tid och pengar på inredning och design för sina hem. Efterfrågan på Bolagets produkter och tjänster har haft en stadig tillväxt och det finns fortfarande potential för ytterligare tillväxt och stora utvecklingsmöjligheter inom nuvarande affärsområden. Framförallt genom att bearbeta byggherrar och arkitekter. I dagsläget finns två Projektsäljare där finns stor potential. För innevarande år, 2019, ser Bolaget en tendens på ökad trafik av konsumentkunder och för en ökad försäljning på privatsidan. Inför året 2019 har Bolaget uppbokat ett flertal vunna projekt, närmare 4 st., som ska levereras under året och är en del av volymförsäljningen. Dessa kundgrupper kan bearbetas på många sätt och en ny kund kan leda till många efterkommande affärer då det finns potential för en långsiktigt och lönsam relation. Försäljningen sker främst via butiken och visningslokalerna samt via Bolagets hemsida.

Ekonomisk utveckling

Omsättningen per 2018 ligger i paritet med 2017, ca 58 Mkr med ett resultat likvärdigt med 2017 på ca 1,6 Mkr. Bolaget är Ballingslöv AB:s största kund med ett inköp under 2018 på 33,1 miljoner.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Självgående/välfungerande verksamhet - Gruppens erfarenhet, kultur, lönesystem gör att alla är självgående och har drivkrafter till att prestera.
  • Personal – samtliga medarbetare har lång erfarenhet i branschen och är duktiga.
  • Sett till nuvarande bemanning och lokal finns kapacitet att uppnå 100 miljoner i omsättning.

Ditt team