Bransch:

Handel

Region:

Stockholm

Omsättning:

138 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Väl inarbetad och lönsamt grossistföretag inom försäljning av metallhalvfabrikat.

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla ett mycket fint grossistföretag inom import och försäljning av metallhalvfabrikat i form av aluminium, koppar, mässing, brons, zink, rostfritt och stålplåt till verkstadsindustrin, byggföretag, ventilationsföretag och byggmarknader runt om i Sverige. Bolaget står inför ett generationsskifte.

Verksamhet

Bolaget ska förmedla och lagerföra i huvudsak standardsortiment av metaller i halvfabrikat men också genom sina leverantörskontakter kunna leverera produkter efter kundernas specifika önskemål. Bolaget har under sina verksamma år byggt upp långsiktiga och stabila relationer med sina leverantörer och kunder. Bolaget har ca 1 500 kunder runt om i Sverige och bland kunderna återfinns en stor bredd inom t.ex. verkstadsindustrin, byggföretag, ventilationsföretag och byggmarknader. Ca 50 % av Bolagets kunder är uppbundna via avtal. Nya kunder inkommer ofta på rekommendationer från befintliga kunder och majoriteten av införsäljning sker med Bolagets egna säljare.

Medarbetare

Bolaget har i dagsläget 10 anställda inkl. ägarna fördelat på fyra medarbetare inom försäljning, tre medarbetare inom ekonomi och administration samt tre medarbetare inom lagerhantering.

Marknad

Bolagets byggrelaterade marknad följer mycket inom ROT-sektorn som har en ständig kontinuitet och stor efterfrågan. Trots svag kronkurs så står sig Bolaget starkt och kommer gynnas av en starkare krona. Bolaget har en viktigt funktion inom samhällsbyggnad vilket i sin tur borgar för en bra investering. Konkurrens och nyetablering av liknande bolag är relativt begränsad vilket skapar mervärden i form av kontinuitet i affären och en nischmarknad.

Ekonomisk utveckling

Bolaget gjorde ett något sämre resultat per 2018 beroende på valutaförluster och ogynnsamma prisförändringar på koppar och aluminium. Trots tuffa tider tror Bolaget att försäljningen för 2020 endast kommer minska med ca 10 % men med bättre bruttomarginal. Bolaget förutspår att resultatet 2020 blir något bättre än 2019.

Nyckeltal (mkr) 2019 2018 2017
Omsättning 138,0 139,0 140,0
EBITDA 5,9 4,4 7,1
Balansomslutning 42,9 45,0 47,4
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har under sina verksamma år byggt upp ett gott renommé som leverantörer av metallhalvfabrikat.
  • Bolaget har ett väl anpassat lager och kan erbjuda snabba leveranser.
  • Egen optimerad fastighet på attraktiv adress och geografisk placering.

Ditt team