Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Öst

Omsättning:

14 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Utbildnings- & kunskapsföretag inom fordonsbranschen

Swedbank Företagsförmedling har nöjet att erbjuda nedanstående bolag till försäljning. Bolaget beläget i Östergötland bedriver sedan 20 år tillbaka fordonsutbildningar. Utbildningarna omfattar arbetsmarknads- och gymnasieutbildningar samt företagsspecifika utbildningar.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i en ändamålsenlig och väl utvecklad hyrd lokal, vilken ägs av moderbolaget. Arbetsmarknadsutbildningen baseras på ett nytecknat tre års avtal och omfattar bilskade-reparatörer, fordonstekniker samt buss-/lastbils-tekniker. Ett flertal kommuner har efterfrågat och köper gymnasieutbildningar. Svenska VW, Peugeot, Training Partner, BMW, Hyundai, MRF, IF och Trygg Hansa är exempel på köpare av företagsspecifika utbildningar, där bolaget är en naturlig partner i dessa kunders utbildningsinsatser.

Maskinpark

Bolagets maskinpark är i mycket gott skick och har ett betydande övervärde

Nyckeltal (mkr) 2017 2016 2015
Omsättning 13,6 12,6 11,0
EBITDA 1,7 0,5 0,6
Soliditet 40 % 35 % 30 %
Anställda 10 10 10
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har idag ett mycket gott renomme i både utbildnings- och fordonsbranschen.
  • Konkurrenssituationen är gynnsam då bolaget i princip saknar konkurrens på nuvarande geografisk marknad. Detta förklaras bland annat av höga initiala investeringar i motsvarande verksamhet.
  • Ökande efterfrågan på Bolagets tjänster samt löpande avtal

Ditt team