Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

30 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Unikt och lönsamt tillväxtbolag: Modern och nytänkande reklambyrå

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla en nytänkande och icke konservativ reklambyrå med fokus på ”social marketing”. Bolaget levererar noggrant utarbetade strategier, enastående innehåll och sömlös distribution via ett brett utbud av kanaler. Bolaget arbetar till 100% resultatdrivet och så nära kopplat till faktisk affär som möjligt.

Verksamhet

Bolagets strategi är att följa marknadens extremt snabba utveckling, att framförallt följa konsumenters beteende och att arbeta resultatdrivet. En reklambyrå för framtiden förstår först och främst dessa tre parametrar. Bolaget har på kort tid etablerat en enastående ”Proof of record”. Bolagets framgångsfaktorer är att de har en hög kännedom relaterat till sin storlek och anses vara extremt progressiva och utmanar både kunder och konkurrenter.

Kunder och marknad

Bolaget arbetar med många stora, kända och internationella varumärken, inom B2C. Några av kunderna består av världens mest kända varumärken. Marknaden för Bolagets tjänster förnyas och utvecklas konstant och snabbt med nya trender och nya tekniska lösningar vilket innebär att aktörerna i branschen måste vara uppmärk-samma och följa de trender och tekniker som uppkommer och utvecklas. Möjligheterna på marknaden är med dagens teknik oändliga. Idag arbetar alla slags varumärken och organisationer i sociala medier och efterfrågan på kunskap är enormt. Det speglas i allra högsta grad i Bolagets kundstock som fortfarande är B2C-baserad med en rad olika branscher, alltifrån finansiella tjänster till spel, tobaksliknande produkter och olika techlösningar (appar och dylikt).

Medarbetare

Bolaget har i dagsläget sex st. anställda medarbetare exkl. ägarna. Bolaget har även tre frilansare som arbetar heltid och är till 100% kopplade till Bolaget. Vidare har Bolaget ett antal projektbaserade medarbetare. Samtliga medarbetare är mycket duktiga och har en hög kompetens.

Ekonomisk utveckling/Erbjudande

Bolagets omsättning har på bara 3 år vuxit till närmare 30 Msek med mycket god lönsamhet.. Den ekonomiska utvecklingen har under de senaste åren varit uppseendeväckande god i såväl omsättning som lönsamhet. Tillväxten och efterfrågan ökar konstant. Bolaget söker därför en delägare/partner eller intelligent kapital i syfte att snabbt kunna lyfta in fler resurser för att kunna bemöta den växande efterfrågan, växla upp verksamheten och ta Bolaget till nya höjder. Andelen aktier som upplåts är avhängigt på beloppet och de eventuella synergier som kan påvisas.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Genom sin organisation, sitt flexibla arbetssätt samt anpassning efter marknadens konstanta och snabba förändring utmanar Bolaget de stora, väletablerade reklam-byråerna.
  • En investerare med flera bolag i sin portfölj har en unik möjlighet att kapitalisera på denna investering.
  • Bolaget står för något unikt som många pratar om men som få lyckas med.

Ditt team