Bransch:

Tillverkning/Industri

Region:

Syd

Omsättning:

10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Tillverkning av produkter för offentliga miljöer

Bolagets verksamhet består av tillverkning av aluminium- och stålhallar för offentliga miljöer. Exempel på produkter är busskurar, rökhallar, hallar för cykelparkering vid arbetsplatser och tågstationer, kundvagnsparkeringar till flygplatser, tågstationer, köpcentran, tankstationer med flera. Bolagets omsättning uppgick till ca 10 mkr per 2016 med ett mycket positivt resultat.

Verksamhet

Arbetsprocessen inom verksamheten är relativt enkel och flexibel vilket innebär att Bolaget kan anpassa produkterna efter kundernas önskemål. Tiden mellan mottagen order till leverans är i genomsnitt till ca 4 veckor. Bolagets största leverantörer finns inom inköp av aluminium och stål. Dessa leverantörer varierar över tiden och styrs i princip endast av pris. Bolaget har en god tillväxtpotential som är möjlig att realisera med en begränsad egen försäljningsverksamhet. Då bolaget endast utnyttjar 20 – 25% av maskinkapaciteten kan en expansion ske utan betungande investeringskostnader i ny maskinpark.

Kunder

Bolaget har totalt ca 150 kunder men mellan 70% - 90% av tillverkningen utförs till en större kund. Bolaget är delaktig i produktutvecklingen genom att de konstruerat och tillverkat prototyper på nya produkter.

Nyckeltal (mkr) 2016 2015 2014
Omsättning 10,0 9,0 11,0
Rörelseresultat 1,2 1,2 2,0
Balansomslutning 6,0 5,0 6,0
Eget kapital 2,7 2,5 2,7
Soliditet 66 % 76 % 60 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolagets produkter har en mycket hög kvalitet.
  • Bolaget har en hög kundnöjdhet.
  • Både maskinparken och produktionen är flexibel och är lätt att anpassa efter kundernas önskemål.

Ditt team