Bransch:

Bygg- och anläggning

Region:

Öst

Omsättning:

50 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Nischat bolag inom trähustillverkning som är marknadsledande i Norden

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla ett bolag med närmare 40 års historik. Marknaden består främst av privatpersoner i Sverige och Norge. Tillverkningen sker i egen fabrik som byggts ut och anpassats för kommande expansionsplaner. Omsättningen uppgår till ca 50 Mkr.

Verksamhet

Bolagets ägare har drivit och utvecklat verksamheten under det senaste decenniet och vill med god framförhållning lämna över verksamheten till en ny ägare som har förmågan att fortsätta utveckla och expandera verksamheten. Marknadsandelen för kärnverksamheten (prefabricerade lösningar) beräknas till ca 70 %, varför en geografisk expansion är logisk för att uppnå tillväxt. Utveckling av miljö- och energismarta inslag i lösningen är andra strategiska möjligheter som verksamheten inrymmer. Även en segmentering av befintlig marknad i standard respektive flexibel lösning är en påbörjad strategi. Baserat på erfarenheter och kompetens från kärnverksamheten startades under 2018 ytterligare ett affärsområde, vilket är ett ”B2B” erbjudande som väl kompletterar kärnverksamheten. Organisationen präglas av lång erfarenhet och därmed gedigen kunskap. Arbetssättet utgår från aktuellt kundprojekt och teamet samverkar genom hela processen i syfte att uppnå kvalitet och flexibilitet.

Lokaler

Tillverkningen (prefabriceringen) bedrivs i egen väl anpassad fastighet som nyligen genomgått till- och ombyggnader i syfte att klara en planerad tillväxt. Efter om- och tillbyggnaden förväntas tillverkningskapaciteten klara en expansion om ca 50 %.

Ekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen har varit stabil i såväl omsättning som lönsamhet. Verksamheten omsatte det senaste räkenskapsåret ca 50 Mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Marknadsledande i Norden
  • Lång historik – med närmare 2 000 leveranser
  • Utvecklingsmöjligheter i nytt affärsområde

Ditt team