Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

50 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Måleri 2.0 – Malmö, Göteborg & strax Stockholm.

Måleriverksamhet designat utifrån dagens arbetsmarknad. Med en tydlig företagskultur och ett modernt nytänkande attraherar Bolaget de medarbetare man vill växa tillsammans med.

Verksamhet

Bolaget är verksamma inom tre affärsområden - Entreprenad, Service och Konsument, varav Entreprenad är dominerande med t.ex. Skanska, Peab med flera som beställare. Bolaget består av 60 medarbetare varav 36 i Göteborg och 24 i Skåne. Stockholm är under etablering.

Tillväxtstrategi

Bolaget har en tydlig tillväxtstrategi och omsätter f.n. ca 50 Mkr med god lönsamhet. Bolagets attityd och profilering är en faktor som underlättar tillväxten. Dels skapar det en stark samhörighet hos medarbetarna och dels attraherar man nya medarbetare som söker sig till Bolaget. Marknadskommunikation är en viktig del i Bolagets varumärkesbyggande, såväl internt som externt. Bolaget har egenutvecklat digitalt beräkningsverktyg för effektiv och pålitligt kalkylhantering som en stark konkurrensfördel.

Bolagets ägare brinner för fortsatt tillväxt och söker rätt part att vidareutveckla bolaget tillsammans med.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget tummar aldrig på kvalitet och sätter service högt upp på agendan vilket skapat ett starkt externt varumärke.
  • Företagskultur, positiv attityd, samhörighet, energi och gemenskap bidrar till ett starkt fundament.
  • Bolaget har en effektiv organisation och en strävan mot 15% marginal. Att välja rätt projekt med bra kalkyler, och att erhålla uppdrag vid sämre perioder gör detta möjligt. En annan viktig del är att ha nöjda medarbetare, det leder till låga rekryteringskostnader och hög lojalitet.

Ditt team