Bransch:

Handel

Region:

Stockholm

Omsättning:

över 150  mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Lönsam verksamhet inom försäljning av nya och begagnade husbilar

Företagsförmedling har uppdraget att förmedla ett mycket fint företag inom försäljning av nya och begagnade husbilar samt eftermarknadstjänster i Mellansverige. Verksamheten bedrivs från ett strategiskt bra läge med goda exponeringsmöjligheter.

Verksamhet

Försäljningen av begagnade husbilar uppgår till ca 60 % och försäljningen av nya husbilar uppgår till ca 40 %. Bolaget har nyligen utökat sin satsning att erbjuda eftermarknadstjänster såsom reparationer, lackering, rekond, nymontering, uthyrning och försäljning av tillbehör. Marknadsföringen av eftermarknadsprodukter kommer att intensifieras. Hittills har verkstadsutbudet absorberats av det löpande kundflödet. Nu ska eftermarknaden, förutom ökade intäkter även bidra till ett ökat kundflöde för kärnaffären. Syftet att satsa på eftermarknaden är, förutom att förbättra resultatet, att minska andelen av intäkterna som kräver stor kapitalbindning.

Medarbetare

Bolaget har totalt 15 anställda inklusive ägaren. De anställdas arbetsuppgifter är fördelade inom fem olika arbetsområden vilka är försäljning, butik/reservdelar, verkstad, rekond och ekonomi/administration/webb. Samtliga medarbetare har god erfarenhet inom sina arbetsområden.

Kunder & marknad

Genom Bolagets geografiska lokalisering i Mellansverige når Bolaget en mycket stor marknad. Bolagets kunder finns över hela Sverige men den största delen av Bolagets kunder finns inom Stockholmsmarknaden, de största städerna i Mälardalen såsom Västerås och Eskilstuna, Norrköping och Linköping i Östergötland, Örebro samt Värmland. Bolaget har lagt grunden för en fortsatt expansion genom stora marknadsföringsinsatser överstigande 1 Mkr årligen. Nu när Bolaget är en välkänd aktör kan denna marknadsföring minskas något. Expansion finns på kärnaffären, vilket understödjs av 1000 m2 i ytterligare försäljningsytor som färdigställts under 2018. Därtill finns stor potential i eftermarknaden inklusive försäljning av tillbehör och även för uthyrningsverksamheten. Genom en nyinköpt tomt finns det utrymme för att expandera husvagnsförsäljningen.

Ekonomisk information

Bolaget omsättning per 2019 beräknas uppgå till över 150 mkr med ett rörelseresultat på ca 3,5-4,0 mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har ett gott rykte på marknaden
  • Bolaget har en komplett serviceverkstad som skapar bra kundflöde
  • Erfaren personal med en naturlig succession vid en försäljning

Ditt team