Bransch:

Handel

Region:

Mitt

Omsättning:

10 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Lönsam och stabil verksamhet inom försäljning av vattenreningsprodukter

Företagsförmedlingen har uppdraget att hitta nya ägare till en väletablerad verksamhet specialiserad inom försäljning av vattenfilter och utrustning för rening av dricksvatten. Bolaget har flera års erfarenhet inom vattenrening med tusentals nöjda kunder i hela Norden.

Verksamhet

Bolaget är specialiserade inom vattenfilter, dricksvattenrening och filtermassa och erbjuder prisvärda vattenfilter av högsta kvalitet till hushåll och lantbruk. Försäljningen sker både genom direktförsäljning och via återförsäljare till kunder i Sverige och övriga Norden. Bolaget har under sina verksamma år byggt upp långsiktiga och stabila relationer med både kunder, återförsäljare och leverantörer. Bolaget samarbetar med ledande leverantörer inom produkter för vattenrening. Bolaget har även ett nystartat samarbete med en europeisk tillverkare av högklassiga avsaltningsanläggningar. Efterfrågan på denna typ av rening har ökat i Sverige och kommer även framgent att öka. Det finns stora utvecklingsmöjligheter inom Bolagets affärsområde, både med nuvarande och nya produkter, samt att geografiskt växa på nya marknader.

Fastighet/lokaler

Fastigheten vari verksamheten bedrivs kan ingå som en del av försäljningen. På fastigheten finns uppförd en byggnad från 1965 på totalt 670 m2 fördelat på ca 120 m2 kontorslokaler samt ca 550 m2 industri-/lagerlokaler. Bolaget förfogar över hela fastigheten med undantag för 25 m2 som hyrs ut till en extern hyresgäst.

Ekonomisk utveckling

Bolagets omsättning uppgick per 2018 till ca 12 mkr med ett rörelseresultat på ca 2,3 mkr, med stor möjlighet till lönsam expansion utan väsentliga investeringar.

Nyckeltal (mkr) 2018 2017 2016
Omsättning 11,9 12,8 11,4
Rörelseresultat 2,3 2,7 2,5
Balansomslutning 4,2 4,3 3,7
Soliditet 46 % 51 % 57 %
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har byggt upp ett känt varumärke och är en etablerad aktör i branschen
  • Bolaget har en mycket väl fungerande och effektiv organisation med internutbildade och kompetenta medarbetare.
  • Bolaget är en stabil och lönsam verksamhet med höga marginaler på sina produkter

Ditt team