Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Stockholm

Omsättning:

36 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Ledande skolverksamhet inom yrkeshögskoleutbildning med etablerat varumärke och god lönsamhet

Företagsförmedlingen har uppdraget att hitta nya ägare till en väletablerad skolverksamhet med en mycket stark marknadsposition. Bolaget har en ökande omsättning med god lönsamhet och stora utvecklingsmöjligheter på den växande marknaden för yrkeshögskoleutbildningar

Verksamhet

Bolaget erbjuder behovsanpassade utbildningar av stort strategiskt värde som för deltagaren innebär ett steg i karriären. Yrkeshögskoleutbildningarna är av internationell karaktär där tyngdpunkten ligger på ekonomiska utbildningar. Tillväxten sker med befintliga utbildningar som bas via nya utbildningar och geografisk expansion. Kärnan i erbjudandet är en kombination av återkommande väletablerade utbildningar, väl anpassade utbildningsresurser, en stark förankring i näringslivet och nära samarbete med välkända svenska storföretag. Utifrån detta har Bolaget utvecklat ett antal väldefinierade utbildningar som erbjuds på ett flertal platser i Sverige samt i vissa fall även på distans.

Ekonomisk utveckling

Den ekonomiska utvecklingen har varit stark i såväl omsättning som lönsamhet.

Nyckeltal (mkr) P 2019 2018 2017
Omsättning 36,0 25,5 16,8
Rörelseresultat 16,4 10,0 7,0
Balansomslutning 19,2 10,1 6,1
Soliditet 79,2 % 60,5 % 72,8 &
Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har ett starkt erbjudande med en växande efterfrågan på marknaden. En 10 % årlig volymökning för Yrkeshögskolan fram till och med år 2022 är beslutad av Riksdagen.
  • En stor andel återkommande intäkter tack vare högt förtroende hos YH-myndigheten och de viktigaste samarbetsföretagen som leder till nya och fleråriga utbildningsavtal. Nyligen godkända samt pågående utbildningar borgar för en hög och stabil omsättningsnivå de kommande 2 åren, t o m 2021-06.
  • Verksamheten/utbildningarna drivs mycket kostnadseffektivt. Dels via en mycket låg andel fasta kostnader i form av hyror och adm. personal. Dels genom att en stor del av utbildningstiden (30 veckors praktik) är förlagd hos samarbetspartners då Bolaget ej behöver bära några rörliga kostnader alls.

Ditt team