Bransch:

Tjänster/Service

Region:

Väst

Omsättning:

30-35 mkr

Beställ PM

Jag accepterar ffkf.se integritetsvillkor

Skriv ut

Kompetent och kunnigt företag inom socialt boende och ungdomsvård.

Företagsförmedlingen har i uppdrag att förmedla en väletablerad verksamhet inom socialt boende för ungdomar och vuxna, i flera olika placeringsformer såsom stödboende och förstärkt familjehemsvård för unga, skyddat boende samt boende med stöd för vuxna. Bolaget har en välstrukturerad organisation och en omfattande ramavtalskatalog.

Verksamhet

Bolaget erbjuder olika typer av placeringsformer såsom stödboende, konsulentstödd familjehemsvård, boende med och utan stöd, skyddat boende samt kvinnojour. Verksamheten utförs på uppdrag av kommuner främst i Västra Götaland men Bolaget har även kundrelationer utspridda från Dalälven ner till Skåne. Verksamheten innehar erforderliga tillstånd och har långa ramavtal med fler än 100 kommuner. Bolaget har i dagsläget ca 20 anställda medarbetare med en hög kompetensnivå avseende utbildning och erfarenheter. Ägaren till verksamheten är ej operativ i den löpande driften.

Tillstånd

Bolaget arbetar med SoL och LVU och har tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för stödboende (16-21år) samt konsulentstödd familjehemsvård (0-99 år). Idag har Bolaget totalt ca 70 pågående placeringar. Boenden bedrivs i lägenhetsform. IVO utövar sin tillsyn årligen med minst ett planerat besök och ett oplanerat per enhet.

Ekonomisk information

Innevarande årsomsättning ligger på ca 30 Mkr med ett rörelseresultat på drygt 4 Mkr.

Varför är detta ett bra förvärv?
  • Bolaget har engagerade och kompetenta medarbetare som besitter gedigen kunskap och har ett högt engagemang. Fokus ligger hela tiden på att erbjuda kvalitativ omsorg och stöd för de boende.
  • Bolaget besitter mycket strukturkapital då ägarna sedan starten fokuserat på att skapa rutiner och arbetsmetoder för att kunna tillhandahålla hög kvalitet i arbetet. Dessa metoder och rutiner är tillämpliga även på övriga SoL-tillstånd hos IVO.
  • Bolaget har tillgång till ca 80 lägenheter med centrala lägen och har mycket goda relationer till fastighetsägarna.

Ditt team